Troen på at det blir bygget sammenhengende motorvei mellom Kongsvinger og E6 er nå forbeholdt de aller mest optimistiske.

Ap, Sp og SV er enige om revidert nasjonalbudsjett. Resultatet er dårlig nytt for bilistene her i distriktet. For ikke bare nekter regjeringen å kutte i avgiftene på bensin og diesel, selv om literprisen nærmer seg 30 kroner literen på de verste dager; de varsler også at framtidige motorveiprosjekter skal nedskaleres.

Spørsmålet er om ikke dette var spiker'n i kista for E16-prosjektet, iallfall slik vi har sett det for oss fram til nå.

Det er fortsatt lov å håpe, selvsagt. Men det er strengt tatt ikke all verden som trekker i retning av en lykkelig slutt – hvis man ønsker ny vei, vel å merke. Nye Veier har funnet en trasé de har tro på – men den er neppe lokalpolitisk spiselig. Politikerne vil ha en annen løsning, men den har ikke Nye Veier særlig tro på. Nå er riktig nok ikke det siste innspillet fra planstyret ferdig utredet, men vi vil bli mildt sagt overrasket om det ender i toppsjiktet hva gjelder samfunnsøkonomisk verdi. På toppen av det hele kommer en prisgalopp i anleggsbransjen som vi ikke har sett maken til på svært lenge, samt et behov for å bruke betydelig mer penger på andre ting, ikke minst styrking av Forsvaret.

Dermed blir store veiprosjekter salderingspost. Det har vi visst en stund, men nå strammes det ytterligere til i revidert nasjonalbudsjett. Der framkommer det at regjeringen skal fremme forslag om hvordan store motorveiprosjekter kan nedskaleres for å spare natur og matjord, i tillegg til å bli billigere. Det legges videre opp til en sterkere satsing på vedlikehold og oppgradering av eksisterende infrastruktur i stedet for å bygge nytt.

Så sannsynligvis må vi leve lenge med en europavei mellom Kongsvinger og E6 med rundkjøringer, fartshumper, smale bruer, krappe svinger, lumske påkjøringer fra sideveier og – ikke minst – et utvalg av 40-, 50-, 60-, 70-, 80- og 100-soner om hverandre.

Finnes det så en redning for motorveiprosjektet? Sannsynligvis bare én: Finne den totalt sett mest samfunnsøkonomiske korridoren, og bygge veien der. Tror vi det kommer til å skje? Nei.