Etter fire år og 170 millioner kroner brukt på utredninger knyttet til de ulike alternativene, nærmer det nåværende E16-prosjektet seg veis ende. Uten at noen ny motorvei bygges.

21. februar er det etter det vi forstår planlagt nytt styremøte i det interkommunale planstyret (IKP). Med mindre det dras noe helt spesielt opp av hatten i det møtet, er det trolig kroken på døra for motorveiprosjektet i regi av Nye Veier. Man kan selvsagt mene hva man vil om Nye Veiers valg av korridor for den nye motorveien, hovedsakelig gjennom Nes og med den omstridte elvekryssingen, men de skal iallfall ha for tydeligheten. Ingen av de andre alternativene er samfunnsøkonomisk lønnsomme nok til at de vil bli prioritert av Nye Veier.

Å utrede enda flere alternativer er ikke tema, med mindre prosjektet tilføres mer penger. 170 millioner kroner er allerede brukt, uten at en meter asfalt er lagt. Kassa begynner å bli tom. Til Romerikes Blad gjør prosjektutviklingssjef Jarle Kristian Tangen i Nye Veier det klart at gjenstående budsjett ikke vil kunne dekke utredning av flere alternativer.

Les også: Så mye har E16-prosjektet kostet

Ullensaker vil ikke ha mer av E16 i sin kommune, og Nes sa før jul nei til C-alternativene som innebærer bru ved elvemøtet. Dermed vil ingen av de alternativene Nye Veier kan jobbe videre med bli anbefalt av IKP-styret. Ikke så rart, derfor, at fokus nå dreies mer mot å redde stumpene. Over helga skal ordfører Grete Sjøli (Ap) i Nes og kollega Knut Hvithammer (Ap) i Sør-Odal møte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Temaet er E16 og hvilke nødløsninger det kan være mulig å oppdrive nå som motorveiprosjektet ganske så sikkert havarerer.

«Vi må ha en plan B, der vi ser på hvordan vi kan gjøre dagens vei levelig. Vi har folk som er gisler i eget hjem. De kan nesten ikke gå ut av huset siden de bor ved en svært trafikkert vei. På Oppaker går det en europavei gjennom et boligfelt, og ved Neskollen danner det seg daglig lange køer», sier Sjøli til Romerikes Blad.

Kongsvinger kommunestyre skal i likhet med politikerne i Sør-Odal behandle E16-saken 16. februar. «Vårt mål er at E16 mellom E6 og Kongsvinger nå må ferdigstilles», sier ordfører Eli Wathne (H). Dessverre får hun ikke det ønsket oppfylt, iallfall ikke i form av en motorvei.

Nedskalering, smalere vei, lavere fart og oppgradering av dagens vei er prosjektets nye melodi. Da hopper nok Nye Veier av, og vi er tilbake der vi var før Nye Veier ble tildelt prosjektet i 2019.