Flyttet klasserommet til restauranten for å lære spansk

GRUE: Klasserommet ble flyttet til restauranten, inviterte gjester og elever slo om til spansk og det ble spanske retter og spanske toner.