Nils Oscar Ottesen framfører den oppsiktsvekkende lista til «Tjabergnissen»