Det interkommunale plansstyret (IKP) har spilt fallitt. Det blir ingen E16-utbygging hvis ikke staten griper inn. Og det skjer neppe nå. Når IKP-styret, ledet av Sør-Odals ordfører Knut Hvithammer (Ap), møtes over nyttår, kan de like godt avslutte samarbeidsprosjektet. Ordførerne i Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Ullensaker kommer ikke til å bli enige om en korridor å bygge motorveien i. Ikke en som har en snøballs sjanse til å bli bygget.

For etter at Ullensaker tidlig stengte døra for alle de nordligste alternativene, og i praksis gjorde seg selv totalt irrelevante i plansamarbeidet, satte Nes kommunestyre denne uka foten ned for C-alternativet med den omstridte elvekryssingen. I stedet peker Nes på F-korridoren, i praksis dagens trasé. Et alternativ som aldri kommer til å bli realisert så lenge strekningen ligger i Nye Veiers portefølje.

Les også: Dødsstøtet

På tampen av 2022 framstår E16-prosjektet helt dødt. Selv den lenge optimistiske Hvithammer ser ut til å innse at det interkommunale samarbeidet går den veien høna sparker. Han antyder at man kanskje igjen må begynne å snakke om en etappevis utbygging fra Nybakk og østover. Det er en dårlig idé. Det dette distriktet trenger, er en ferdigstilt motorvei fra Kongsvinger til E6. Ikke tiår med veiarbeider på ulike deler av strekningen. Nye Veier blir uansett ikke med på en oppdelt løsning. Det strider mot selve grunnidéen til selskapet, som er å planlegge og bygge lengre strekk.

Håpet for de som ønsker seg en ferdigstilt motorvei, var at de fire kommunene skulle klare å enes om en korridor som Nye Veier vurderte som så samfunnsøkonomisk lønnsom, at prosjektet la seg i toppen av deres prioriteringsliste. Det ser vi nå at ikke kommer til å skje. I stedet kan vi vente oss endeløse diskusjoner om alternative løsninger, mindre utbedringer og eventuelt en veiutbygging med lavere fartsgrense enn de 110 km/t som Nye Veier har lagt opp til. Staten kommer ikke til å løfte fram denne veistrekningen i en tid med store økonomiske utfordringer og behov for å prioritere andre områder, ikke minst Forsvaret. Regjeringen har gjort det klart at mindre penger skal brukes på samferdselsprosjekter i årene som kommer.

Vi var optimistiske da Nye Veier for snart fire år siden ble tildelt E16-strekningen fra Kongsvinger til E6. Men det interkommunale plansamarbeidet har ikke fungert. Det har, etter vår mening, blitt for nærsynt. Alle hegner om sitt, man ser ikke det større bildet. Derfor forblir europaveistrekningen fra Kongsvinger til E6 uferdig.