Det etableres midlertidige lokaler i nærmiljøet fra og med onsdag. Elevene skal møte i idrettshallen kl 08.30 onsdag morgen. Der vil elevene bli tatt med til de lokalene de skal være i. Varigheten på denne løsningen vil være ca en måneds tid, frem mot vinterferien. Det jobbes nå med en langsiktig løsning. Denne vil det bli informert om senere.

Elevene vil bli fordelt klassevis på:

• Skarnes videregående

• Skarnes ungdomsskole

• Idrettshallens klasserom

• Næringshagen

SFO tilbudet vil bli i idrettshallen. Det vil i den midlertidige perioden bli nødvendig at alle har med matpakke.

Skolen er nå avstengt, bygget er brannskadet og det medfører fare å ferdes i bygget. Bygget er frigitt fra politiets side kl 15.00 tirsdag. Forsikringsselskapet (KLP)  får da tilgang til bygget og vil sikre innhold slik at elevene senere kan få tilbake sine eiendeler. Dette vil ta litt tid da mye er vann og røykskade. Foreldre bes ta kontakt med sitt eget forsikringsselskap for å melde inn skade. Kommunens forsikringsselskap (KLP) vil dekke egenandel. Det vil varsles direkte til foreldre når eiendelene er klare til å hentes.

Det har vært flere foreldre og elever innom samtaletjenesten som var opprettet tirsdag. Videre behov dekkes nå av helsestasjonen.

De etablerte aktivitetene som foregår i idrettshallen etter kl 17.00 namdag til fredag vil gå sin gang.