Miljøvernforbundet har registrert at utbyggere ønsker legge under seg Sør-Odal sin natur med gedigne inngrep og irreversible sår i en evig ødelagt natur under dekke av å redde klimaet.

Det siste er en blank løgn da vi ikke reduserer utslipp med vindkraft, kun flytter dem og det totale bildet er uendret samtidig som Sør-Odal sine innbyggere mister sin natur, horisont, risikerer støy og skygge, fugledød og potensielle oljelekkasje rett i naturen. Tungmetaller og miljøgifter rettigheter naturen, samt mikroplast.

Politisk miljø miljø må våkne i Sør-Odal og avvise judas penger fra utbygger.