Opprykk til øverste nivå for næringshagen

JOBBER SAMMEN: I 2017 gikk tre lokale næringshager – Solør, Odal og Magnor – sammen, og etter kort tid byttet selskapet navn til Sør-Hedmark næringshage. Nå kan Thomas Hansen (fra venstre), Tove Gulbrandsen, Eric Utgården, Borge Nordfjeld, Morten Herud og Anette Strand Sletmoen glede seg over at de SIVA har oppgradert dem til eliten av landets næringshager.

JOBBER SAMMEN: I 2017 gikk tre lokale næringshager – Solør, Odal og Magnor – sammen, og etter kort tid byttet selskapet navn til Sør-Hedmark næringshage. Nå kan Thomas Hansen (fra venstre), Tove Gulbrandsen, Eric Utgården, Borge Nordfjeld, Morten Herud og Anette Strand Sletmoen glede seg over at de SIVA har oppgradert dem til eliten av landets næringshager. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

EIDSKOG: Næringsrådgiverne i Sør-Hedmark næringshage (SHN) kan glede seg over at staten nå rangerer dem helt i øverste sjikt av landets næringshager.

DEL

I praksis betyr dette en gunstigere statlig finansiering av regionens næringshage, og sikrer et høyt aktivitetsnivå i hele regionen de kommende årene.

Daglig leder Borge Nordfjeld legger ikke skjul på at han er både fornøyd og stolt.

– Dette gir oss den muligheten vi hadde håpet på. Det betyr at vi kan drive aktiv bedriftsutvikling i hele regionen med en forutsigbar finansiering, poengterer han.

50 bedrifter på kontrakt

Næringsrådgiverne gir ikke bare bistand til gründere og ferske selskaper – selv om drahjelp til å etablere ny virksomhet fortsatt er en av de viktigste oppgavene de har.

I dag er det over 50 eksisterende bedrifter i hele sørfylket som har skrevet en utviklingskontrakt med. For å bidra til nytenking og innovasjon i etablert næringsliv er en vel så viktig oppgave for SHN.

Viktig samarbeid

– En stor takk til ansatte i Sør-Hedmark Næringshage og ikke minst samarbeidende ressurser i både Odal Næringshage og Solør Næringshage. Uten et slikt samarbeid med lokal forankring ville ikke denne ekspansjonen vært mulig. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgavene etter ferien! sier en entusiastisk Borge Nordfjeld.

I dag kan små- og mellomstore bedrifter i sju kommuner i sørfylket benytte seg av SHNs tjenester og kompetanse.

SIVA

* SIVAs samfunnsoppdrag handler om å tilrettelegge for ny industri, nye arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn i hele Norge.

* Gjennom 50 år har Selskapet for industrivekst (SIVA) bygd opp en nasjonal infrastruktur med internasjonalt etterspurt kompetanse. SIVA ser Norge under ett og får til synergier og læring på tvers av regionene. Over 4000 bedrifter er en del av denne infrastrukturen.

* Som statlig foretak har SIVA en unik rolle som nasjonal tilrettelegger. Sivas nettverk er lokalt til stede i alle regioner – 130 forskjellige steder i hele landet. Sivas verktøy for eiendomsutvikling, eierskap, programvirksomhet og katapult-sentre bidrar til en nasjonal helhet i gjennomføringen av regjeringens næringspolitikk.

* SIVA – Selskapet for industrivekst SF ble etablert i 1968 og er en del av det statlige næringsrettede virkemiddelapparatet.

* SIVA er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Hovedmålet er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø.

Artikkeltags