Saken gjelder er en raste- og hvileplass langs fylkesvei 210 på Bjørkåsen. Eiendommen ligger på Hedmark fylkeskommunes parsell på grensa mellom Åsnes og Våler.

– Vi har fått henvendelse om at det ligger søppel av ulik art på parsellen. Ifølge Forurensingsloven er det grunneier som plikter å ta ansvaret for oppryddingen når den eller de som har forsøplet ikke er kjent, skriver Åsnes kommune i et brev til Statens vegvesen.

Det er Statens vegvesen region Øst som er eiers kontaktinstans.

Området er også tidligere kjent som et sted hvor forbipasserende kaster fra seg søppel.

– De henlagte gjenstandene er skjemmende for omgivelsene og kan også inspirere andre til å kaste søppel på stedet, skriver kommunen og ber om at det blir ryddet opp.