Kanal utsatt for hærverk – Riksantikvaren sier nei til fredning

Artikkelen er over 2 år gammel

EIDSKOG: Selv om kanalen beskrives å ha stor lokal og regional betydning, vurderer Riksantikvaren den til å ha for liten verneverdi nasjonalt.