Noen av de som kommer til å gå er årets russ. En av dem som er med på å styre dette er Synne Marie Svendsrud (18). Hun er aksjonssjef i årets russestyre på Sentrum Videregående skole.

– Min jobb er å sette opp en aksjon, jeg har kontakt med hovedkontoret på Hamar og er med på å få ballen til å rulle. Man kan si at jeg er et slags mellomledd som er med på å få ting til å skje. Det er et samarbeid mellom de to videregående skolene Sentrum og Øvrebyen i Kongsvinger, sier Synne, aksjonssjef på Sentrum.

Hvem kan man forvente å møte på søndag?

– Store som små, jeg har formidlet det til første-, andre- og tredjeklasse her på Sentrum. NTG og Kongsvinger ungdomsskole er også blitt informert. Både små-søsken og besteforeldre kan gå, de som har mulighet til å gjøre det kan det.

– Uansett hvor mye vi samler inn så er det bra.

Hvordan forberedes det frem mot aksjonsdagen?

– Promotering, vi har promotert på radio og Mitt Kongsvinger, det er å spre ordet om at alle kan være med å gå og bidra om man kan.

Hvordan blir innsamlingen i år?

– I år er innsamlingen digital, i år går vi rundt med Vipps-plakat og kontonummer som man kan overføre til. Dette er nok på grunn av smittefare og at samfunnet begynner å bli mer digitalisert.

Synne sier at man blir bøssebærer ved å sende inn BØSSE med fornavn og etternavn til telefonnummer 2277 for å melde seg på som bøssebærer, det er to forskjellige komite-numre, ett for Sentrum videregående og ett for Øvrebyen videregående skole.

Sender du BØSSE 441121 med fornavn og etternavn til 2277 vil du gå for Sentrum videregående, for Øvrebyen sender du BØSSE 441123 med fornavn og etternavn til 2277 for å melde seg som bøssebærer til søndag.

Hvis du bare ønsker å gi et bidrag kan du Vippse til 441121, da støtter du Sentrum videregående skole, og 441123 for støtte til Øvrebyen videregående skole.