– Skarnes vil få det nest lengste stoppet i Kongsvingerregionen. Kun Kongsvinger har fått mer tid, går det fram av saksframlegget til formannskapet og kommunestyret.

Samtidig blir det også stopp på Galterud og Disenå 20. juli. Riktig nok bare tre minutter på hvert sted, men også her vil odølingene gjerne vise seg fram for hele Norge.

Formannskapet går nå inn for at det foruten 15.000 kroner til Fjords AS for bistand til planlegging, gjennomføring og støtte til prosjektet Sommertoget i Sør-Odal, settes av inntil 150.000 kroner for å bidra på stoppene i Sør-Odal.

Når Sør-Odal kommune ønsker å benytte anledningen til å markedsføre bygda på riksdekkende TV, er man anbefalt å tenke stort.

Både Fjords og kommunen ser potensial i at man benytter togstoppene i Sør-Odal til å skape et større arrangement, som gjerne varer hele dagen.

– Hvis vi på Galterud, Sander og Disenå gir NRK unike bilder, vil det bli prioritert i visninger av høydepunkter senere. Toget kjører i 30 km/t, og det vil derfor være mulig å sørge for å vise fram god og stor aktivitet i grendene, heter det videre i saksframlegget fra rådmann Rune Hallingstad.

Foruten en lokal arbeidsgruppe i Sør-Odal som vil jobbe utelukkende med stoppet på Skarnes, har man både Disenå og Galterud begynt planlegging av større happenings rundt stasjonene den aktuelle dagen.