Først nå, etter fire år, er hun ikke sint på ekskjæresten som begikk selvmord.

Konserten i Hof hjalp June Sandal videre.

– Nå ser jeg at den siste meldingen jeg fikk, var et farvel. Og et signal. Ikke et «lykke til videre i livet» og en avslutning på forholdet som jeg kanskje tenkte da, sier June Sandal.

Hun har sett på selvmord som en feig handling, men vet i dag at slik er det ikke.

– Holdningen min har endret seg. Nå tenker jeg i stedet hvor fælt den personen som tar sitt eget liv må ha det. Som tror at selvmord er den eneste løsningen, og at alle de nærmeste får det bedre om han eller hun dør, sier June Sandal, helsearbeider i Åsnes kommune.

Kjæresten hennes tok livet sitt uken etter at forholdet tok slutt.

Kurs etter konsert

June er en av 37 som har deltatt på et kurs om «Førstehjelp ved Selvmordsfare», arrangert av «VIVAT selvmordsforebygging».

Kurset kom i gang takket være konserten som søstrene Mobakk i Hof arrangerte. I år satt de igjen med 50.000 kroner, og dermed ble det kurs.

– Det handler om å fange opp selvmordssignaler på et tidlig tidspunkt og få vedkommende i kontakt med rett personale, sier helsesøster Linda Strand, som også var med på kurset.

– Jeg tenker at det kan være samfunnet, mobbing og press i å prestere som kan være årsaken til høye selvmordstall i Norge. Livsendringer, stadig flere som sliter psykisk spiller også inn, sier Strand, og viser til at mellom fire og seks tusen prøvde å begå selvmord i fjor.

Plukker signaler

– Vi har fått et verktøy å ta med oss videre i arbeidet. Jeg føler at vi har fått trygghet i å ta signalene som folk sender. Nå ser vi signaler som vi kunne ha tatt, sier Ingrid Bjerke-Matsson, og innrømmer at det er vanskelig for alle parter å stille spørsmål om selvmord.

Hun har allerede hatt god nytte av kurset. Ved for eksempel å spørre en person om hvor høyt ønske vedkommende hadde om å dø på en skala fra en til ti. Når folk da svarer åtte eller ni, får de spørsmål om hvorfor de ikke er på ti. Det høres hardt og brutalt ut, men det får vedkommende til å ta tak i de tingene som har gjort at de ikke har tatt livet sitt.

Det kan være av hensyn til unger eller ei katte de er bekymret for. Likevel, det er nok til å gripe tak i det positive.

– Vi vil hjelpe folk til å skjønne at livet er verdt å leve, sier Bjerke-Matsson og Sandal.

Mange sliter

– Åpenhet ufarliggjør temaet selvmord. Vi merker hvor mange det er som sliter, og vi må bli flinke til å ta invitasjoner fra den som planlegger å ta livet sitt. Vedkommende sender ut signaler, og vi må tåle å høre sannheten når vi spør. Det er ikke farlig å stille spørsmålet om han eller hun planlegger selvmord. Det viser at det er noen som bryr seg, sier Lene Kalfoss, og synes at arbeidsdagen er blitt en helt annen etter todagerskurset.

– Ja, dette er virkelig noe flere burde fått anledning til. Vi som har tatt kurset, deler selvsagt kunnskapen vår med kollegene. Jeg håper det blir flere kurs, sier Kalfoss, og mener at pengene fra konserten i Hof har kvalitetssikret arbeidsplasser i hele Solør.

Invitasjonen gikk bredt ut i hele distriktet.