Bedriften i vekst ønsket å bli i Våler, men endte opp på Flisa. Det blir det politiske reaksjoner av

STADIG NYE OPPDRAG: – Vi får stadig nye oppdrag og regner med å vokse en god del, sier daglig leder i SFT, Roar Sømoen.

STADIG NYE OPPDRAG: – Vi får stadig nye oppdrag og regner med å vokse en god del, sier daglig leder i SFT, Roar Sømoen. Foto:

I 1989 ble Stiftelsen Sentralregisteret etablert som en uavhengig organisasjon initiert av Direktoratet for Arbeidstilsynet for å lage kompetansebevis. Bedriften ble etablert og fikk fysisk tilhold som nærmeste nabo til Solør vgs avdeling på Braskereidfoss. Der har de hatt tilhold i en brakkerigg.

DEL

I løpet av sommeren skal fylkeskommunen rive brakkeriggen, og Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS) blir husløs. Bedriften ønsket å bli i Våler, men trengte nytt tilholdssted. Sparebankens bygg i Våler var et aktuelt sted.

– Vi fikk en del andre alternativ presentert av kommunen, men det var ingen av disse som passet for oss. Så nå flytter vi vår virksomhet til Sparebankens bygg på Flisa i løpet av første halvår i 2020. Vi har som mål å vokse en god del og vil ha behov for flere ansatte enn de sju vi er i dag. Lokalene på Flisa vil passe oss veldig bra, sier daglig leder ved SFS, Roar Sømoen, som har vært med hele vegen siden etableringen, fra 2012 som daglig leder.

50.000 bevis årlig

Bedriften på Braskereidfoss utsteder 50.000 sertifiserte og dokumenterte kompetansebevis i året og har over en million mennesker registrert.

– Fordi vi er en stiftelse går alle midler til drift og utvikling, forteller Sømoen.

Han viser til at fordi man er en nøytral stiftelse uten politiske føringer, noe man i løpet av årene har bevist at man er, er det stadig flere bransjer som kommer til som kunder ved SFS. Maskinregisteret, med alle anleggsbransjens maskiner registert hos bedriften på Braskereidfoss, er et av de siste eksemplene på det. Og flere er på gang.

– Vi utvider forretningsområdet vårt. Oppdragsmengden øker. Vi har et stort prosjekt i gang med digitale kompetansebevis. Skal vi overleve og vokse, må vi bare henge på i utviklingen. Bransjen krever at vi må ha digitale løsninger, og jeg regner med at vi har en god del mer å fortelle om dette om et snaut halvår, sier daglig leder Roar Sømoen.

Flytting fra brakkeriggen på Braskereidfoss ville det blitt uansett om den skulle rives eller ikke.

RIVES: Brakkekriggen som har huset SFS siden midten på 1990-tallet skal nå rives. – Vi måtte ha skaffet oss nye lokaler uansett, sier daglig leder Roar Sømoen.

RIVES: Brakkekriggen som har huset SFS siden midten på 1990-tallet skal nå rives. – Vi måtte ha skaffet oss nye lokaler uansett, sier daglig leder Roar Sømoen. Foto:

– Det handler ikke om mer enn et kvarters kjøring i flyttevegtil Flisa. Alle sju ansatte i dag blir med. Vi skal ansette en person til ganske umiddelbart. Og jeg håper og tror at det vil bli behov for enda flere ganske raskt, sier Sømoen.

Folkelista ber om svar

Det kommer nå politiske reaksjoner i Våler på at det ikke er blitt funnet nye og tilfredsstillende lokaler til bedriften, slik at den fortsatt kunne være lokalisert i Våler.

Folkelistas kommunestyrerepresentant Hilde Riseng har sendt brev til ordføreren der hun spør om nettopp dette.

– Bedriften har eksistert i mange år i Våler og har bidratt med mange arbeidsplasser i denne perioden. Det sies at de ønsker å utvide antall ansatte. Derfor spør vi om hva Våler kommune og næringsmedarbeideren har gjort for å finne nye lokaler til bedriften og bidra til at den fortsatt kan være i Våler, skriver Hilde Riseng i brevet til ordføreren.

I samme brev spør hun også hva som er gjort for å beholde Solør Grønt i Våler. Bedriften har nå lagt ned sin virksomhet med sortering og pakking av gulrot.

Riseng spør også om hva kommunen gjør i forhold til at Stora Enso slutter å bruke tømmerterminalen på Braskereidfoss.

Videre er det spørsmål om hva som er gjort og hva som er avtalen mellom Våler kommune og Austri Vind i forhold til eiendomsskatt.

Til slutt i brevet ber Riseng om en ordentlig oversikt over hvilke inntekter kommunen har hatt i forbindelse med den store Nato-øvelsen.

– Det spørsmålet har jeg tidligere stilt til rådmannen, men ikke fått noe svar, sier Hilde Riseng i Folkelista.

Ordfører Ola Cato Lie sier at Riseng vil få svar på spørsmålene raskt, og at svarene også vil gå til alle kommunestyrerepresentantene.

Artikkeltags