10 prosent av barna i Solør har barnevernstiltak

Artikkelen er over 2 år gammel

ÅSNES: 70 prosent av bekymringsmeldingene til barnevernet i Solør i 2016 angår tilflyttede familier. Det er en av grunnene til at det er 50 prosent høyere andel barn i barnevernstiltak her enn gjennomsnittet i Norge.