Ifølge bobestyrer Svein Olav Bøen har selskapet hatt en omsetning på 3,2 millioner kroner og levert et driftsresultat på 721.000 kroner i månedene februar, mars og april i år.

– Det er litt spesielt at styret begjærer konkurs når selskapet har gått med et såpass stort overskudd på så kort tid. Hva som har skjedd i ettertid er vanskelig å si for meg nå, sier han til Gudbrandsdølen Dagningen.

Når han snakker med GD mandag ettermiddag har han hatt kontakt med den ene eieren i selskapet som har halvparten av aksjene. Vedkommende er varamedlem til styret og skal ikke ha visst noe om oppbudsbegjæringen.

Selskapet meldte oppbud 26. juli.

Penger på bok

Ifølge Bøen har selskapet hatt ti personer på lønningslista. På to kontoer står det til sammen 350.000 kroner. Det er også en egen skattetrekkskonto, slik det kreves.

– Det er altfor tidlig å si noe om hvor mye selskapet har utestående, men med en såpass stor bankbeholdning og inventar som kan selges er det penger og verdier i boet til å gjennomføre en skikkelig behandling, sier han.

Etter det GD forstår skal de tidligere eierne være interessert i å starte opp igjen driften i de 200 kvadratmeter store lokalene, men neppe sammen.

– Det er også et forhold huseier ta stilling til, men akkurat nå er jobben min å få full oversikt over boet, dets drift og realiserbare verdier.

Bøen forteller at det var drift ved restauranten fram tid tidlig i juli. Det er ikke ført regnskap etter april måned, og det mangler trolig ett momsoppgjør.

Vet lite

Det er selskapet Grandgården Lillehammer AS som eier lokalene i Nymosvingen der restauranten holdt til. Bak tre eiendomsselskap står far Åge, sønnen Andre Stenumgård og Per Tore Teksum.

– Jeg har snakket ett minutt med bobestyreren i dag, og foreløpig vet jeg mest om ingenting. Hva som skjer framover med lokalene må vi komme tilbake til, sier Teksum til GD mandag.

GD har forsøkt å kontakte styreleder i det konkursrammede selskapet – uten hell.

Kreditorer har frist med å melde sitt krav innen 24. august. Første skiftesamling skal være 19. september.