Det er ingen sammenheng mellom snus og bukspyttkjertelkreft, viser en fersk rapport fra Karolinska Institutet i Sverige. Studien ble torsdag publisert i det anerkjente tidsskriftet International Journal of Cancer.

– Nå forventer vi at helsemyndighetene tar grep og tilpasser lovverket slik at ikke snus reguleres på lik linje med andre preparater som årlig tar tusenvis av menneskeliv, sier administrerende direktør Geir Hammer i Swedish Match til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ingen økt risiko

Studien fra Karolinska Institutet har fulgt over 400.000 menn. 120.000 av dem hadde brukt snus, men det ble ikke funnet noen økt risiko blant snusere. Forskerne hevder også at risikoen for å pådra seg bukspyttkjertelkreft er upåvirket av hvor mye man snuser og hvor lenge man har gjort det.

– Kreft i bukspyttkjertelen har vært norske helsemyndigheters fremste argument for å stramme inn regelverket for salg av snus. Ettersom det nå ikke kan dokumenteres kreftrisiko, ønsker vi å bli regulert deretter, påpeker Geir Hammer hos snusprodusenten.

Stor betydning

Lars Erik Rudqvist, som er professor i onkologi og ansvarlig for medisinske spørsmål i Swedish Match, krever at helsemyndighetenes samlede vurdering av helserisikoen knyttet til snus må omgjøres.

– Dette får stor betydning for de politiske initiativene som prøver å likestille snus med sigaretter. Nå viser det seg at helserisikoen knyttet til snus snarere bør sammenliknes med nikotinpreparater som tyggegummi og plaster, mener han.

Rudqvist sier at den siste påståtte faren om svensk snus og kreftfare nå kan avskrives. Han hevder at studien er den største vitenskapelige nyheten siden 2001. Da ble kreftadvarselen fjernet fra boksene etter at det ikke lenger kunne påvises en sammenheng med oralkreft.

Kreft i bukspyttkjertelen har vært norske helsemyndigheters fremste argument for å stramme inn regelverket for salg av snus.

Geir Hammer, administrerende direktør i Swedish Match

 

Gode argumenter

Bård Hoksrud (Frp) i helsekomiteen på Stortinget sier at studien fra Karolinska Institutet går litt på tvers av hva som har vært korrekt i Norge.

– Vi må ta dette innover oss når politikken skal settes framover. Frp var det eneste partiet som stemte imot lovforslaget om å innføre nøytrale snusbokser, men denne studien viser at vi hadde gode argumenter, sier Hoksrud til ANB.

– Det er forskjell på tobakk, sigaretter og snus. Denne debatten har vært preget av en del forutinntatte holdninger, mener Frp-politikeren.