Det er klart etter at statsbudsjettet ble lagt fram i dag.

Regjeringen er likevel avhengige av å forhandle med SV for å sikre flertall for budsjettet i Stortinget. Dermed vil det bli endringer før budsjettet er helt spikret.

Her er noen av punktene som vil påvirke folks hverdag:

  • En familie med samlet inntekt på 1 millioner kroner og to barn kan få en samlet skattelettelse på om lag 8.400 kroner sammenlignet med 2021 (om lag 6.800 kroner hvis foreldrene ikke har fagforeningsfradrag).
  • I tillegg skrur regjeringen opp skatten på aksjeutbytte og formuesskatten. Aksjeutbytteskatten økes med 2 prosentpoeng, mens formuesskatten økes fra 0,95 til 1 prosent på trinn 1. I 2022 ville dette rammet folk som hadde formue mellom 1,7 millioner og 20 millioner kroner.
  • Maksprisen på barnehager settes ned til 3.000 kroner i måneden. Det er et kutt på 50 kroner i forhold til slik maksprisen var fra 1. august i år, og et kutt på 315 kroner fra slik det var fra 1. januar til 1. august. I tillegg blir tredje barn i barnehagen gratis fra 1. januar, mens barnehage blir gratis i hele Nord-Troms og Finnmark fra 1. august.
  • Enslige forsørgere med lav inntekt får inntil 11.500 kroner mer i barnetrygd. For 2023 blir løftet på 9.600 kroner, fordi omleggingen av støtten skjer fra 1. mars.
  • Alle elever i førsteklasse får tilbud om 12 timer gratis skolefritidsordning i uka.
  • Fagforeningsfradraget økes fra 5.500 kroner i år til 7.700 kroner neste år. Dette er i tråd med det regjeringen lovet da de la fram statsbudsjettet for 2022 i fjor.
  • Snusavgiften økes også med 0,5 prosent mer enn prisstigningen som regjeringen legger til grunn.