Du trodde kanskje vi var ferdige med koronapandemien? Slett ikke. For mens vi her hjemme lever livene våre omtrent som om det var 2019 igjen, stenges fortsatt byer ned i andre land. Og overalt skal pandemihåndteringen evalueres, både det som ble gjort i hvert enkelt land og hvordan den ble håndtert på verdensbasis.

Blant dem som allerede er ute med sine konklusjoner, er en kommisjon koblet til det medisinske tidsskriftet The Lancet. I to år har de undersøkt hvordan verden håndterte koronaviruset, skriver NTB. Og konklusjonen: En enorm global fiasko.

«Det svimlende tapet av liv i de to første årene av covid-19-pandemien er en dyp tragedie og en massiv samfunnssvikt på flere nivåer», sier Jeffery Sachs, professor og leder for kommisjonen, ifølge NTB.

I rapporten rettes det kritikk mot skjevfordeling av vaksiner og uforberedte regjeringer. Verdens helseorganisasjon får kritikk for at de, etter kommisjonens mening, ventet for lenge med å slå alarm. Skal vi klare å møte en eventuelt ny pandemi bedre, anbefaler artikkelforfatterne at Verdens helseorganisasjon styrkes blant annet gjennom at verdens land blir mer delaktige i organisasjonen på regjeringsnivå.

Kommisjonen anbefaler dessuten at alle land utarbeider klare planer for hvordan de skal håndtere en eventuell ny pandemi. Det er nok på sin plass. Da pandemien skylte inn over landet ble det gjort grep som i ettertid framstår forhastet og lite gjennomtenkte. Innkjøp av 1000 nødrespiratorer som verken var godkjente eller levert et halvt år senere er et eksempel på det.

Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp sier til NTB at verden har noen alvorlige lekser å lære.

«Selv om det er lyspunkter, tegner rapporten et dystert bilde. Den viser at verden har noen alvorlige lekser å lære av hvordan pandemien har vært håndtert. Verdens helseorganisasjon må få langt sterkere fullmakter gjennom en global helseavtale», kommenterer Høybråten.

Det var ikke sånn at en global pandemi var et utenkelig scenario før sykdommen nærmest lammet hele verden. Advarslene var der. Likevel framsto vi både nasjonalt og globalt ganske så uforberedt. Det må ikke skje igjen.