Denne lederen er skrevet basert på Statsforvalterens omgjøringsvedtak der det blant annet står at de som står bak Vinger hotell-prosjektet er «Prodecon AS på vegne av Bane NOR Eiendom». I ettertid viser det seg at Statsforvalteren i sitt vedtak har blandet sammen to prosjekter, Bane NOR Eiendoms planer på stasjonstomta og planene knyttet til Vinger hotell. Bane NOR Eiendom ikke har noe med Vinger hotell-planene å gjøre. Lederen må leses i lys av dette.

Endelig kunne Glåmdalen presentere skissene knyttet til de omfattende utbyggingsplanene Bane NOR Eiendom – et eiendomsselskap eid av statsforetaket Bane NOR – har knyttet til Vinger hotell. Det måtte en klage til Sivilombudet til for å få Statsforvalteren i Innlandet til å forstå at hemmeligholdet ikke hadde støtte i loven.

For selvsagt må byens innbyggere allerede tidlig i slike prosesser få innsyn i hva en aktør av Bane NOR Eiendoms kaliber har av planer i byen vår. Bare da kan vi få en levende debatt om hvordan byen skal utvikles. Hvis utbyggere skal få anledning til å presentere store prosjekter for kommunens administrasjon og politikere i det skjulte, er det skadelig for innbyggernes innflytelse i politiske prosesser.

Det klinger rett og slett surt i et demokrati.

Vi er ikke overrasket over at Statsforvalteren nå så seg nødt til å omgjøre vedtaket, men er fortsatt forundret over at de støttet opp om Kongsvinger kommunes hemmelighold i utgangspunktet. Argumentet om at det var nødvendig av konkurransemessige grunner holdt ikke mål.

Derfor er det både snodig og skuffende å lese enkelte formuleringer i Statsforvalterens omgjøringsvedtak. Det vises blant annet til at en samtale med prosjektdirektør Odd Arne Lian i Bane NOR Eiendom avdekket at «det ikke lenger var av konkurransemessig betydning å unnta dokumentene offentlig innsyn». Implisitt at det var det tidligere, men ikke nå lenger. Statsforvalteren skriver videre i sitt vedtak at de legger «avgjørende vekt» på dette, og at unntaksbestemmelsen derfor ikke lenger kan brukes.

Dette er ganske sleipt formulert. Stasforvalteren forsøker på finurlig vis å framstille det som om de ikke gjorde noen feil da de stadfestet kommunens hemmelighold i mars, men at omstendighetene har endret seg, slik at dokumentene nå kan offentliggjøres.

Hvis Statsforvalteren eller Bane NOR Eiendom virkelig mener at det i vinter var rettslig grunnlag for å nekte allmennheten innsyn i planene, skylder de oss en bedre forklaring enn det som serveres i omgjøringsvedtaket. Vår påstand er fortsatt at innbyggerne i byen ble hindret innsyn av makelighetshensyn. Det var komfortabelt for Kongsvinger kommune og Bane NOR Eiendom å få sysle med disse planene uten at noen utenfra stilte spørsmål eller var kritiske. Statsforvalteren tillot dette.

I Bane NOR Eiendom var man visst redde for at planene skulle bli framstilt i media som endelig vedtatte planer. Eiendomsselskapet fryktet at det ville bli skapt «unødvendige forventninger» blant byens innbyggere. Dette vitner om oppsiktsvekkende lav tillit til mediene og – ikke minst – innbyggerne i Kongsvinger, som allerede er godt vant med prosjekter som både trekker ut i tid eller aldri realiseres. Vi klarer nok å håndtere informasjon også om Vinger hotell-prosjektet uten å gå fullstendig av skaftet.

Vi i Glåmdalen er glade for at vi endelig har kunnet vise leserne våre planene for utbygging av og rundt Vinger hotell. Men Statsforvalteren skulle ha benyttet anledningen til å gjøre det klinkende klart at det aldri var grunnlag for å hemmeligstemple denne saken.