Norconsult har utarbeidet en rapport om skolestruktur for videregående skoler i Hedmark, og kom tirsdag med sine anbefalinger.

Firmaet ser helt bort fra å bevare dagens skolestruktur.

I rapporten anbefales det blant annet å legge ned skolene på Skarnes og Sønsterud.

Beslutningen skal tas av fylkestinget i desember.

Hanne Foss, rektor ved Skarnes videregående skole, har et ganske avslappet forhold til utredningen.

– En nedleggelse vil selvsagt ha store konsekvenser for en liten kommune som Sør-Odal. Høringsperioden fram til endelig vedtak vil bli avgjørende for hva politikerne lander på, påpeker hun.

Seks forslag

Her er scenarioene som Norconsult har vurdert:

1. Legge ned en av tre skoler i hver region. Det vil si nedleggelse av Storsteigen, Midt-Østerdal. Jønsberg, Skarnes og Øverbyen videregående skoler.

2. Legge ned Storsteigen, Midt-Østerdal, Jønsberg, Storhamar og Skarnes.

3. Avvikle Storhamar, flytte Nordstumoen til Jønsberg.

4. Avvikle Skarnes og Midt-Østerdal, flytte Nordstumoen og Sønsterud til Jønsberg.

5. Avvikle Storhamar, flytte Nordstumoen og Sønsterud til Jønsberg. Flytte design og håndverk fra Solør til ELVIS.

6. Avvikle Skarnes og Storhamar, flytte Nordstumoen og Sønsterud til Jønberg.

Glåmdalen kommer tilbake med mer