– Skolen på Slåstad betyr mye for oss. Vi ønsker å synliggjøre dette for politikerne, sier leder Solveig Flatebø i Slåstad grendeutvalg.

I ettermiddag klokka 17 vil grendeboerne slå ring rundt skolen. Og da mener de bokstavelig talt.

– Ja, vi kommer til å stå side ved side. For å klare det regner jeg med at vi trenger omkring 100 personer, anslår Flatebø, som håper mange møter fram til den symbolske markeringen.

Etter at grendeutvalget tok initiativet til å slå ring rundt sin grendeskole, har både Disenå og Ullern fulgt opp.

I Ullern blir det et arrangement klokka 18, på Disenå klokka 18.30.

– Et foreldreinitiativ er bakgrunnen, vi i FAU er med på arrangementet, opplyser FAU-leder Sølvi Nylend.

– Engasjementet er stort på Disenå for å bevare skolen, og det kan komme mange. Etter formannskapsmøtet begynner det å gå opp for folk at en nedleggelse nå kan være reell.

Ved Slåstad har motstanden mot nedleggelse ikke vært like synlig. Akkurat det ønsker grendeutvalget å gjøre noe med.

– Vi har vært rundt, banket på dører og snakket med folk. Mange er opptatt av at skolen skal bestå, forteller Solveig Flatebø.

– Grendeutvalget er opptatt av at vi skal få barnefamilier hit, og det er flere som har flyttet til Slåstad på grunn av grendeskolen. Samtidig oppfatter vi at kommunen ikke er så opptatt av utvikling i grenda som vi ønsker, fortsetter styrelederen.

I ettermiddag og kveld skal altså engasjementet på Slåstad, Disenå og i Ullern bli synliggjort gjennom at man slår ring om skolebyggene.

Tirsdag har kommunestyret det endelige ordet i saken, da blir det avgjort om grendeskolene består eller om det blir en storskole på Skarnes.