Det er formannskapet i Eidskog som nå har talt, og ettersom både Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Frp var enige, vil det heller ikke bli et annet vedtak når kommunestyret skal behandle skolestrukturordningen neste uke.

Opp igjen om fire år

Arbeiderpartiets Ingun Aastebøl, som er leder i oppvekstutvalget, frontet tidligere i vår at det ikke var aktuelt å legge ned Magnor-skolen nå, og det er hennes forslag, i all hovedsak, som nå er enstemmig vedtatt i både oppvekstutvalget og formannskapet. Samtidig peker politikerne på at en eventuell skolesammenslåing må vurderes igjen om fire år, blant annet fordi det i 2025 vil bli innført nye kompetansekrav og ny opplæringslov.

Må spare penger

Politikerne er likevel bekymret for økonomien ved å beholde antall skoler i Eidskog som i dag. For å opprettholde både Magnor skole, Skotterud skole og Eidskog ungdomsskole som tre adskilte enheter, må kommunen se på hvordan den kan spare penger ved å utnytte lærerkreftene ved de tre skolene bedre. Likeså vil kommunen se om det er mulig å utnytte og organisere ledelsen ved de tre skolene mer effektivt

Kretsgrenser til høsten

Forslaget fra rådmannen innebar også at skolekretsgrensene i kommunen skulle justeres ut fra at alle de kommunale skolene skulle samles på Skotterud. Formannskapet, og helt sikkert også kommunestyret i sitt møte neste uke, ønsker ikke at dette skal tas opp nå, men vurderes i løpet av høsten.