Skoleklasse i karantene etter opphold på leirskole

Hele sjuende trinn ved skolen testes og settes i karantene.