Montessoriskolen tar form – snart er klasserom og skolegård ferdig

KONGSVINGER: Om knappe seks uker skal klasserom og skolegård være ferdig. Foreldre og elever jobber sammen for at alt blir klart til skolestart.