– Et samarbeid mellom skoler, barnehager og kirken må alltid skje på skolenes og barnehagenes premisser, og være i tråd med lovverket.

Rollene og rammene må være tydelige.

 Men kirken har så mye å gi barn og unge på så mange plan at det er helt naturlig å bruke kirken som en læringsarena, sier Solveig Fiske, og mener det handler om å gi barn bedre kompetanse til å mestre livet.

Har hersket usikkerhet

Etter at menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for snart åtte år siden slo fast at KRL-faget i norsk skole bryter med menneskerettighetene har det vært stor usikkerhet om skole-kirke-samarbeid, og mange steder er det blitt helt borte.

Også i Kongsvinger er flere skolers forhold til kirken nærmest ikke-eksisterende. Men nå skal det knyttes tettere bånd.

Et møte mellom rektorer, oppvekstenheten i kommunen, kirkeansatte og biskop Solveig Fiske i går, i forbindelse med hennes visitas i Kongsvinger, besluttet å lage en plan for hvordan, når og hvor ofte kirken og skolene kan ha et tettere samarbeid.

Ba om hjelp

– Jeg har 25 prosent ikke-etnisk norske ved min skole, og jeg har etnisk norske elever som ikke feirer jul. Vi møter mange utfordrende spørsmål fra foreldre. Kan vi få hjelp fra kirken til å informere foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)?

Jeg tror det er lettere å få forståelse for et tettere samarbeid på den måten enn hvis en rektor skal forfekte dette alene, mente rektor Tommy Seigerud ved Langeland skole.


Rådgiver Bjarne Haug Thesen i oppvekstetaten i Kongsvinger kommune mente kirkebygget er en spennende lærearena.

– Å slippe tredjeklassinger løs i kirken og la dem finne fram til geometriske formler eller høre på ekte orgelmusikk er en god idé, mente han, og var positiv til å sette ned et utvalg av skole- og kirkeansatte for å finne fram til et nærmere samarbeid.

– En del av samfunnet


Solveig Fiske mener at kristendommen har stor betydning for den norske kulturen, og at behovet for kunnskap om religionens plass i samfunnet bare øker.


– Vi må møte barna med at religion er en naturlig del av deres liv, og at kirken er endel av lokalsamfunnet deres, sier biskopen.
Hun mener kirken besitter så store ressurser, både bygningsmessig og menneskelig, at det vil være naturlig å bruke kirkerommet til mer læring.

– Til barnas beste

Som eksempler tenker Solveig Fiske på at kirken kan utfylle skolen innenfor musikk, pedagogikk, kunst og arkitektur, matematikk, sorg- og krisehåndtering.


– Kirkerommet og kirkegården har dessuten en sentral plass når større kriser rammer et lokalsamfunn. Det er greit å kjenne kirkehuset før en ulykke rammer, mener biskopen.


– Er du ikke redd for at foreldre med et annet livssyn vil reagere på et tettere samarbeid mellom kirke og skole?


– Nei. Rollene og rammeverket må være helt tydelige. Et samarbeid må alltid skje på skolens premisser. Da er det til barnas beste, mener Solveig Fiske.
se intervju med biskopen på glomdalen.no