Voldsdommen mot læreren blir stående

SØR-ODAL: Høyesterett har forkastet anken fra den voldsdømte læreren ved en barneskole i Sør-Odal.