– Nei, Åsnes har ikke dårlige skoleresultat

ÅSNES: Dårlige skoleresultat og frafall i skolen har vært tema i valgkampen i Åsnes. Rektor ved ungdomsskolen tilbakeviser: – 10.klassingene gikk ut med 39,7 grunnskolepoeng og eksamensresultat som er 3. best i Hedmark.