Skogeier er bekymret for utviklingen: – Etterslepet er stort

– Hvert år går flere tusen dekar skog ut av produksjon på grunn av at arealene hogges uten å bli plantet igjen. I områder på indre Østlandet og sørover langs kysten gjenplantes under halvparten av arealet.