Høyre og Venstre engasjerer seg for Solør videregående

På besøk: Lise Berger Svenkerud, leder i Hedmark Høyre og ordførerkandidat i Våler har hatt med seg Høyres fylkesordførerkandidat, Rune Øygarden, på Sønsterud.foto:tor arne renning

På besøk: Lise Berger Svenkerud, leder i Hedmark Høyre og ordførerkandidat i Våler har hatt med seg Høyres fylkesordførerkandidat, Rune Øygarden, på Sønsterud.foto:tor arne renning

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

ÅSNES: Hedmark Høyre ønsker et kraftsenter for skogfag på Sønsterud. Tirsdag er Solør videregående tema på åpent møte i Åsnes.

DEL

Skogfaglinjen på Sønsterud er en av tre Maskinførernes forbund ønsker å beholde i landet.

– Det er politisk press og godt arbeid fra fylkeskommunen som avgjør hvem som får landslinjer. Det sier Lise Berger Svenkerud, leder i Hedmark Høyre og ordførerkandidat i Våler, og fylkesordførerkandidat for Høyre, Rune Øygarden, etter et besøk Solør videregående skole, avdeling Sønsterud.

Åpent møte

Tirsdag kveld inviterer Åsnes Venstre til åpent møte for å diskutere hva Solør kan stille opp med for å bidra til at Solør videregående skole videreutvikles og opprettholdes.

– Beklageligvis opplever Hedmark fylke nedgang i elevantallet, og fylkesrådet har tatt initiativ til en utredning og gjennomgang av strukturen for den videregående skolen. Solør videregående kan stå i fare for å miste studietilbud, og kan i verste fall bli lagt ned, sier Kristian Botten Pedersen, Venstres ordførerkandidat i Åsnes.

Åsnes Venstre ønsker derfor å sette fokus på skolens betydning for lokalsamfunn og lokalt næringsliv og inviterer til debattmøte hvor vi ønsker å få fram de gode ideer for hvordan vi kan bidra til at skolen videreutvikles og opprettholdes.

Møtet arrangeres i kommunestyresalen i Åsnes, med innledere fra næringslivet i Åsnes, Erik Ringnes og Lars Petter Heggelund, Venstre.
 

Les også: Vil styrke Sønsterud

Sterkt signal

Fylkestoppene i Høyre - Lise Berger Svenkerud og Rune Øygarden - er enige om at det er viktig å satse på et godt fagmiljø. At skognæringa i Hedmark sender et sterkt signal når de støtter opp om utdanning av maskinførere på Sønsterud.

– Ingen andre steder har samme tilgang på skogkompetanse og skogaktivitet i nærområdet som Sønsterud har. I det grønne skiftet er skogbruk et satsingsområde, og det er et mulighetsvindu vi må bruke i Innlandet.

 Det er helt utenkelig at Hedmark skal miste skogfaglinja. Skolen ønsker flere elever for å få et enda bedre fagmiljø og bedre kvalitet på praktisk undervisning.

Da må vi jobbe for å gjøre skoglinja på Sønsterud om til en landslinje, som er en statlig utdanning, ikke fylkeskommunal. Det gir andre budsjetter og større elevsøknad, sier Berger Svenkerud og Øygarden.

Fikk orientering

Avdelingsleder Helge Strætkvern orienterte de to Høyre-politikerne om muligheter og flaskehalser for skoglinja.

Skogsentreprenørene er flinke til å ta inn lærlinger, men det er en dyr utdanning for skoleeier. Årsaken til det er at maskiner elevene skal bruke koster mye. Den siste investeringen skolen har gjort var i en brukt lassbærer til 1,4 millioner kroner. Det er et mål å ha mest tidsriktig utstyr. Men elevinntaket er lite. Årlig er det 12 – til 15 avgangselever på skogfag.

Flere elever vil gi større mulighet til å investere i utstyr. Skogutdanningen på Sønsterud er ikke landslinje og rekrutterer derfor ikke elever fra fylker som har egne skoglinjer. Årlig kommer det noen elever fra Østfold og Akershus.

Artikkeltags