Fredrik bor i Oslo og kjøpte skogeiendom til 6 millioner kroner i vårt distrikt: – En langsiktig investering

Fredrik Lindemann fra Oslo er den nye eieren av Lunderby skog ved Tannsjøen i Eidskog. Han vil blant annet satse på jakt.