Regjeringen verner 22 nye skogområder – seks ligger i Hedmark

Regjeringen har besluttet vern av 22 nye skogområder i åtte fylker. Skogområdene som vernes er utelukkende privateid, og gjelder områder som er viktige områder for et stort antall truede arter. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Regjeringen har besluttet vern av 22 nye skogområder i åtte fylker. Skogområdene som vernes er utelukkende privateid, og gjelder områder som er viktige områder for et stort antall truede arter. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix Foto:

Av

Regjeringen har besluttet å verne 22 skogområder i åtte fylker. Vernet gjelder områder som er viktige for et stort antall truede arter.

DEL

Vernet omfatter et skogareal på rundt 113 kvadratkilometer, og om lag 47 kvadratkilometer produktiv skog. De 22 skogområdene som vernes ligger i fylkene Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Østfold og Hedmark.

Sjekk hvilke skogområder som blir vernet nederst i saken

Områdene er utelukkende privateid. Eierne har tilbudt vern mot erstatning fra staten.

– Det er veldig flott at mange private skogeiere tilbyr frivillige vern av skog med viktige verneverdier. Uten deres innsats hadde ikke det ikke vært mulig å få til så mye skogvern som vi nå har klart, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Ifølge regjeringen har om lag 470 skogområder blitt vernet som følge av samarbeidet mellom miljømyndigheter og skogeierorganisasjonene om frivillig vern.

Regjeringen har et langsiktig mål om vern av 10 prosent av Norges skogareal.

Det er så langt vernet om lag 3,4 prosent av den produktive skogen, og rundt 4,7 prosent av det samlede skogarealet.

Fakta om skogområder som er vernet

Regjeringen har vedtatt å verne følgende skogområder:

* Mulvikknuken naturreservat i Tingvoll og Sunndal kommuner, Møre og Romsdal fylke

* Alsåker naturreservat i Ullensvang herad, Hordaland fylke

* Fyksesund naturreservat i Kvam herad, Hordaland fylke

* Uranes naturreservat i Granvin herad og Kvam herad, Hordaland fylke

*Stråtveit naturreservat i Vindafjord kommune, Rogaland fylke

* Oksåsen naturreservat i Flekkefjord kommune, Vest-Agder fylke

* Hålandsheia naturreservat i Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder fylke

* Øyvassheia naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder fylke

* Siljufjellet naturreservat i Drangedal kommune, Telemark fylke

* Urdalen naturreservat i Tinn kommune, Telemark fylke

* Gygrestolen naturreservat i Bø og Nome kommuner, Telemark fylke

* Mælslia naturreservat i Tinn kommune, Telemark fylke

* Kleppefjell naturreservat i Hjartdal kommune, Telemark fylke

* Hitterød narreservant i Porsgrunn kommune, Telemark fylke

* Bogen naturreservat i Spydeberg kommune, Østfold fylke

* Strønes naturreservat i Trøgstad kommune, Østfold fylke

* Melåsmoen naturreservat i Elverum kommune, Hedmark fylke

* Rogberget naturreservat i Åsnes kommune, Hedmark fylke

* Deifjellia naturreservat i Åmot kommune, Hedmark fylke

* Fjellkroken naturreservat i Rendalen kommune, Hedmark fylke

* Kvannskardkletten naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke

* Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke

Artikkeltags