Skarstads kafésuksess: – Vi må bli flere på laget!

Flere og flere bruker Skarstad gartneri også som lunsjsted sommerstid, og så stor var pågangen i fjor, at de nå vil ruste seg med en ekstra fagperson på kjøkkenet.