At den politiske ledelsen i to kommuner i distriktet tar initiativet til å protestere mot en annen offentlig myndighet må man kunne slå fast at er svært sjeldent.

– Jeg kan ikke huske at det har skjedd tidligere, sier ordfører Knut Hvithammer i Sør-Odal kommune.

– Hvorfor fakkeltog?

– Fakkeltog er et veldig sterkt symbol. Vi ønsker å vise engasjementet for skolen og at vi står sammen i denne saken, fortsetter ordføreren.

Tidspunktet er ikke helt tilfeldig valgt, det er internasjonal uke og en del aktivt ved Skarnes videregående skole tirsdag kveld.

Kommunene har kjøpt inn 500 fakler til markeringen, som blir delt ut gratis til alle som vil være med og protestere mot den foreslåtte nedleggelsen.

– Jeg tror det vil komme mange, sier Hvithammer.

– Når fakkeltoget kommer fram til skolen blir det appell er ved undertegnede og trolig Gunnar Nygård i utvalg for oppvekst og kultur i Nord-Odal siden ordfører Lise Selnes er bortreist. Også elevrepresentant Malin Førde og Utdanningsforbundet skal holde appeller.

Hedmark fylkeskommune er derimot ikke invitert.

– Ingen besparelser

– Fylkeskommunen baserer sin beslutning om å legge ned Skarnes videregående skole på betydelige feil og mangler.

– Det foreligger ingen økonomisk besparelse ved å legge ned skolen, skriver Sør-Odals rådmann Rune Hallingstad i pressemeldingen som er sendt ut i anledning fakkeltoget.

Vista Analyse har på oppdrag fra odalskommunene kvalitetssikret tallene fylkeskommunen benytter i sine kalkyler. Vista Analyse slår fast at en nedleggelse av Skarnes videregående skole vil koste penger, ikke kutte kostnader slik fylkeskommunen hevder.

Rådmannen forteller at ordførerne Knut Hvithammer og Lise Selnes har mottatt en rekke sinte og oppgitte henvendelser fra både elever, lærere og andre som er bekymret for konsekvensene.

Stort oppmøte

Tirsdag klokka 17.30 skal alle få muligheten til å vise hva de mener om en eventuell nedleggelse.

– Ordførerne oppfordrer alle til å delta i en felles markering for å bevare Skarnes videregående skole. Det er forventet et betydelig stort oppmøte av både elever, ansatte, politikere, næringsliv og andre som vil beholde skolen, forteller rådmannen.

Fakkeltoget starter ved Ungdommens hus på plassen foran ungdomsskolen, og går videre til Skarnes videregående, der det blir appeller.

– Ulogisk

I forslag til ny skolestruktur som er sendt ut på høring foreslår Hedmark fylkeskommune å legge ned Skarnes videregående skole. Begrunnelsen er behovet for å redusere kostnader til drift av videregående skoler i fylket.

– Når skolen leverer svært gode skoleresultater og ligger i et område som befolkningsmessig vil øke i tiden framover, framstår beslutningen om nedleggelse som uforståelig og ulogisk, skriver rådmann Hallingstad.

– Dette finner ikke odølingene seg i. Nå vil vi vise at vi står samlet for å bevare skolen, sier ordførerne.

Bakgrunn

  • Fylkesrådet i Hedmark foreslår at det videregående skoletilbudet i Solør skal bestå, men at Skarnes videregående skole legges ned fra 2020.
  • Saken avgjøres endelig av fylkestinget i april 2017.
  • Bakgrunnen er at antall elever ved de videregående skolene i Hedmark synker voldsomt.
  • Antall ungdommer mellom 16 og 18 år – elever i den videregående skolen – blir 1000 lavere om ti år.
  • Beregninger viser at nedlegging av Skarnes vil gi 68,5 millioner kroner bare rent bygningsmessig de kommende 20 årene.
  • I tillegg kommer innsparinger på seks millioner kroner årlig i rene driftsutgifter.
  • Planen er å bygge ut Sentrum videregående skole med over 4000 kvadratmeter, for å kunne ta imot de nye elevene og videreføre store deler av dagens tilbud på Skarnes.
  • Unntaket er tilbudene om musikk- og frisørutdanning, som legges helt ned.
  • Skarnes-skolen er den eneste på fylkesrådets «dødsliste» foreløpig.