Det mener Bjørnar Tollan Jordet (SV), som i fylkestingets spørretime tok opp det lokale næringslivets frykt for svakere rekruttering dersom Skarnes videregående skole blir nedlagt.

Utgangspunktet var bekymringen Mapei-ledelsen la fram gjennom en artikkel i Glåmdalen sist mandag.

– Kompetansebehovet til en av Hedmarks sterkeste industribedrifter bør være en avgjørende faktor i beslutningen om skoletilbudet i sørfylket, og et videre undervisningstilbud ved Skarnes Videregående skole.

Han stilte følgende spørsmål: Hvordan vil fylkesrådet ivareta det lokale næringslivets behov for rekruttering og tilgang på kompetanse om Skarnes videregående legges ned?

Svaret var at man antar de videregående skolene i Kongsvinger vil kunne tilby det lokale næringslivet det samme utdanningstilbudet som Skarnes videregående skole gir i dag.

– Dette er etter SVs mening ikke godt nok. Den geografiske nærheten mellom skole og bedrift er avgjørende for å lykkes med en yrkesfaglig utdanning som er mer praktisk og rettet mot næringslivets behov, sier Tollan Jordet.

LES OGSÅ: Støttet skolen med sang.