63 prosent av alvorlige trafikkulykker går under radaren. Det kommer fram av en fersk rapport fra Trygg Trafikk.

– Mindre enn 37 prosent av alvorlige trafikkulykker blir registrert i de politirapporterte ulykkene. Siden politiets registreringer grunnlaget for samferdselsmyndighetenes offisielle statistikk, er dette svært bekymringsfullt, sier direktør Jan Johansen.

Samlet sett er det kun 17 prosent av alle trafikkulykkeskadde som rapporteres til politiet, kommer det  fram av en pressemelding fra Trygg Trafikk.

– I praksis går 63 prosent av de alvorlige trafikkulykkene under radaren til den offisielle statistikken. Den offisielle statistikken inkluderer kun politirapporterte ulykker med kjøretøy involvert, noe som betyr at vi for eksempel ikke fanger opp alvorlige sykkelulykker med én involvert person, fortsetter Johansen.

Han legger til at det er stor usikkerhet rundt graden av skader, fordi dette oppgis av politiet på stedet. Dette blir i liten grad korrigert etter påfølgende medisinsk undersøkelse, og politiet på skadestedet har heller ikke tilstrekkelig medisinsk kompetanse.