Femteplassen var god som gull

EVJE: Sigurd Opsahl Gjermshus hadde Evjemoens høyeste jubelrop.