Ser trygg ut - kan være en stygg trafikkfelle

Bruene ble bygd på 60-tallet, og begynner å gå i oppløsning. Betongen smuldrer, armeringen ruster og bruene kan bli en trafikkfelle når tunge tømmerlass skal passere.