– Jeg ser virkelig fram til å jobbe for stasjonssida, sier Carlstrøm.

I første omgang er hun innleid i en 40 prosent stilling i prosjektperioden fram til 1. juli 2015.

Syd Eiendom AS er et selskap med ni aksjonærer som representerer mange av gårdeierne på stasjonssida i Kongsvinger.

Nå tar selskapet grep for å bidra til videreutvikling av stasjonssida, og har engasjert Irén Carlstrøm som prosjektleder.

Hun får i oppdrag å sette i gang prosesser med mål om at flere skal både ferdes, handle og ønsker å etablere seg i området.

Fellesmøte i januar

Irén Carlstrøm begynner 1. januar. Hun har imidlertid allerede gjennomført møte med Markedsforeningen Syd Kongsvinger, som representerer drøyt 20 butikker på stasjonssida. I januar inviteres alle butikker, bedrifter og gårdeiere til et felles møte for å dele informasjon, bli kjent med hverandre og bygge relasjoner.

– En av de første oppgavene jeg går i gang med er å samle så mange aktører som mulig under stasjonssida-­paraplyen, forteller Carlstrøm i en pressemelding.

– Vi er alle i samme båt, og for å få suksess må vi bidra i fellesskap. Videre skal vi i samarbeid med kommunen og andre aktører skape gode forutsetninger for handelsdrivende i området.

Hun mener det er viktig at Kongsvinger kommune legger til rette for utvikling på stasjonssida gjennom gode reguleringsplaner, slik at det blir interessant for aktører å investere i og videreutvikle området.

– Vi må jobbe for å skape synlige resultater på kort sikt, samtidig som vi har langsiktige planer, fortsetter den påtroppende prosjektlederen.

Carlstrøm mener det ligger et stort potensial i å utvikle stasjonssida som trafikknutepunkt og et handels-­ og servicesentrum.

Mye skjer

I pressemeldingen vises det til at Kongsvinger kommune allerede har tatt initiativ til en mulighetsstudie for utvikling av stasjonsområdet, og den foreløpige rapporten skal presenteres i løpet av kort tid.

– Det legges også opp til å starte arbeidet med å utvikle en helhetlig plan for utvikling på stasjonssida, og private aktører har planer knyttet til tømmerterminalområdet, påpekes det.

Rolf Arne Snare, styreleder i Syd Eiendom AS, erkjenner at det de siste årene har vært utfordrende å skape aktivitet under glasstaket.

– Samtidig er det viktig å huske på at når det gjelder handel, består stasjonssida av området helt fra Casa Blanca bort til Rema 1000 Kurudsand, sier Snare.

Styrelederen viser til at samtidig som et par store bedrifter har flyttet og noen butikker har lagt ned eller flyttet de siste årene, er det nå en tilflytning av andre bedrifter.

Blant annet så er for første gang på 25 år hele Jernbanegata 5 fylt opp av bedrifter, og i Jernbanegata 16 (gamle Glåmdalens lokaler) er 75 prosent av lokalene nå utleid.