(Nettavisen): 31. oktober ble milliardærkonen Anne-Elisabeth Falkevik Hagen bortført fra sitt eget hjem mot sin vilje.

Det siste livstegnet fra Falkevik Hagen er fra bortføringsdagen klokken 09.14, da hun snakket i telefonen med et familiemedlem.

Politiet har jobbet på spreng siden de ble kjent med bortføringen. I 70 dager jobbet Øst politidistrikt med saken i en strengt hemmelig operasjon.

Politi med spesialkompetanse fra ulike fagmiljøer og særorganene har bidratt i etterforskningen. Men per 17. januar er det fortsatt få spor å gå etter.

Selv om politiet i det skjulte foretok en rekke etterforskningsskritt ble Nettavisen forrige uke kjent med at sentrale grenseoverganger ikke har blitt varslet.

Tollsjef: – Har ikke hørt noe

Sentrale personer i Grensekontrollsentralen i Tollregion Øst-Norge, forteller til Nettavisen at de ikke ble varslet om kidnappingssaken da politiet jobbet i all hemmelighet.

Sentrale personer på desken til Tolletaten, som er det øverste organet i Tolletatens etterretningssenter, opplyser også til Nettavisen at de ikke ble varslet om saken. De opplyser også at sentrale grensepasseringer som lufthavner, kaier eller andre grensepasseringer langs vei, ikke har vært gjenstand for utvidet kontroll.

Det er ikke kjent for Nettavisen om politiet har involvert Tolletaten til å bistå med kontroll ved grenseoverganger på et senere stadium av den skjulte etterforskningen, eller etter at saken ble offentlig.

Flere tollkontorer Nettavisen har vært i kontakt med forteller at de aldri har blitt varslet av politiet om kidnappingen.

– Nei, jeg har ikke fått noen informasjon om saken av politiet. Men jeg regner med det var fordi den har vært helt lukket. Jeg forstår at det kan ha vært en vanskelig vurdering for dem når de ikke har hatt noe spesielt å gå etter, sier tollsjef på Svinesund Wenche Fredriksen til Nettavisen.

 

Ekspert: – Naturlig å varsle

Finn Abrahamsen var i mange år leder av voldsavsnittet i Oslo og driver i dag som privatetterforsker. Han vil ikke kritisere politiet for hardt, men stiller seg undrende til at sentrale grenseoverganger ikke er blitt varslet.

– Generelt i kidnappingssaker og andre alvorlige saker er det naturlig å varsle grenseoverganger. I dette tilfellet er det vel naturlig å varsle grensepasseringer for bil og for eksempel sjekke bagasjerom. Slike oppgaver må ikke overlates til tollmyndighetene, men her må politiet bruke ressurser på å gjøre jobben og sjekke selv, sier Abrahamsen til Nettavisen.

– Men det er en stor utfordring. Det er mange grenseoverganger, de har ingenting å gå på og det er usikkert hva de skal se etter. Hvilke biler skal de stoppe og kontrollere? Hvilke personer skal de se etter? Er hun blitt dopet ned? Spørsmålene er mange.

– Rutine å bli varslet i alvorlige saker

Svinesund er kanskje den mest trafikkerte grenseovergangen Norge har. Her passerer tusenvis av biler hvert døgn, i tillegg til busser, trailere, fritidsbåter og lastebåter.

– Det er rutiner for at vi blir varslet i alvorlige straffesaker, men dette er det politiet som avgjør. Vi kan bli varslet i alt fra mistanke om barn som blir ført ut av landet eller om personer som har utført kriminelle handlinger i Norge, sier Fredriksen.

Hun har ikke oversikt over antall tilfeller grenseovergangen på Svinesund blir varslet av politiet i løpet av et år.

– Når det er aktuelt med varsel til oss, går det ut sentralt fra Tolldirektoratet.

Ved grenseovergangen i Ørje, inn til Sverige, har de heller ikke kjent til saken før den ble offentliggjort onsdag forrige uke.

– Det hender at vi får anmodning om å bistå politiet, men det er ikke gjort i denne saken. Et bistandsoppdrag kan gå på å observere biler og personer som passerer. Vi får noen slike oppdrag i løpet av en måned, men jeg har ikke et eksakt tall, sier seksjonssjef ved Ørje tollstasjon Gro Lene Gundelsby til Nettavisen.

– I noen tilfeller står politiet på grensen selv om utfører kontrollene, men det har de ikke gjort i denne saken som jeg kjenner til. Men både Politiets utlendingsenhet (PU) og Utrykningspolitiet (UP) er her relativt ofte.

Politiet: – Grensene har vært vurdert

Fredag ønsket ikke politiinspektør og etterforskningsleder Tommy Brøske å kommentere spørsmålene knyttet til grensen. Tirsdag opplyste Øst politidistrikt følgende per mail:

«Det er vurdert å benytte grensekontroll, men i den grad det er benyttet eller ikke, ønsker vi ikke å si noe om, av hensyn til den pågående etterforskningen».

 

Onsdag svarer leder for etterforskningsavsnittet Christian Berge følgende til Nettavisen på spørsmål om varsel til grenseovergangene ble iverksatt:

– Politiet gikk forrige uke ut med saken i media. I tiden forut for dette har vi gjort mye og bred etterforskning selv om vi har holdt lav profil. Det er foretatt veldig mange vurderinger, og jeg kan bekrefte at grensene var en problematikk som har vært vurdert, sier Berge til Nettavisen.

– Jeg har ingen andre kommentarer å legge til.

 

– Viktig med rask beskjed

Abrahamsen er overbevist om at kidnapperne har kjørt ut av landet, dersom de har forlatt Norge.

– Det er svært lite sannsynlig at de har brukt luftveien. På en båt vil de nok også være veldig låst. Dersom de ikke befinner seg i Norge så har det nok brukt bil. Fra Sverige er det kort vei med bruforbindelse fra Øresund til Danmark. Da er det fritt for å reise videre ned på kontinentet, sier han til Nettavisen.

– Når det gjelder grenseoverganger er det viktig at politiet gir beskjed så raskt som mulig. Bare at politiets tilstedeværelse på grensen kan være et forebyggende element. Det gjør at eventuelle gjerningspersoner vil være forsiktig med å passere slike grenser. Men det er viktig å handle raskt. I løpet av to-tre timer har de nok kommet seg ut av landet.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er kone til forretningsmannen Tom Hagen, som har slått seg opp som milliardær på strøm og eiendom. Ifølge Kapital har han en nettoformue på 1,7 milliarder kroner. Falkevik Hagen skal ha blitt bortført fra badet i deres eget hus i Fjellhamar cirka 15 km øst for Oslo.

Ektemann Hagen fant et brev i huset da han kom hjem fra jobb klokken 13.30 den 31. oktober. I brevet skal det ha vært framsatt trusler om at hans kone kunne bli tatt av dage dersom han kontaktet politiet om saken. Klokken 14.00 varslet han likevel politiet.

Det ble også framsatt pengekrav på ni millioner euro, tilsvarende 86 millioner kroner. Kravet er framsatt i kryptovalutaen Monero.

Politiet kontaktet kriminelle

– Det er vanskelig å si om politiet burde gjort det ene eller andre. De har helt sikkert gjort sine vurderinger med tanke på å varsle grensene, men jeg mener det burde vært varslet. Selv om de hadde lite å gå etter, når de ikke visste hvilken bil det var, hvem gjerningsmennene var, så kunne det vært tilstrekkelig med et bilde av bortførte Anne-Elisabeth. Det er fullt mulig å utføre diskret kontroller, sier Abrahamsen.

– I denne saken har politiet vært i en særstilling. I gisselsituasjoner er det ikke ofte at det framsettes trusler om at ofre skal tas av dage. Derfor har de nok vært veldig forsiktige.

 

Tidligere har naboer av ekteparet Hagen ytret skepsis til at politiet ventet så lenge med å gå ut offentlig med saken.

Bortførte Falkevik Hagen er også etterlyst av Interpol. Nettavisen omtalte forrige uke at politiet har vært i kontakt med personer i det kriminelle miljøet på Østlandet i håp om å få spor å gå etter i den videre etterforskningen.

Bistandsadvokat for familien Hagen, Svein Holden, ønsker ikke å kommentere politiets etterforskning.