– Klimadebatten har i stor grad preget landsmøtet. Men vedtakene i dag viser at vi egentlig er enige om retningen i klimapolitikken, men at noen av oss er mer utålmodige enn andre, sier nestleder Anne Beathe Tvinnereim i Senterpartiet til NTB.

Etter en lengre debatt under landsmøtets siste dag på Hamar søndag vedtok delegatene ikke bare resolusjonskomiteens forslag til klimaresolusjon, men fikk også inn flere nye tiltak formuleringer. Blant annet fikk Tvinnereim møtet med seg på å tidfeste at karbonfangst skal være iverksatt hos Norcem i Brevik i Telemark og på forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo fra 2023, mot komiteens innstilling.

Sp vil dessuten opprette et CO2-fond for næringstransport, bygge 8.000 nye hurtigladere for elbiler de neste fem årene, øke opptaket av CO2 i skog, gi landbruket skattefordeler ved såkalte klimainvesteringer og legge til rette for at landbruket skal være fossilfritt innen 2030.

Forpliktende samarbeid

Buskerud Sp, med partiveteran Per Olaf Lundteigen i spissen, har på sin side fått gjennomslag for at treforedlings- og skogindustrien skal gis de «samme forutsetninger som ble tilgodesett i oppstarten av oljeindustrien».

– Det må legges til rette for en betydelig forbedring av lønnsomheten, så næringen ikke taper fullstendig i den internasjonale konkurransen. Vi snakker milliarder av kroner, sier Lundteigen til NTB.

Klimaresolusjonen fastslår at «Norge skal delta i forpliktende internasjonalt klimasamarbeid. Senterpartiet mener Norge skal ta vår del av ansvaret for å nå Parisavtalens mål om maks 1,5 graders temperaturendring gjennom klare nasjonale mål og konkrete utslippskutt.»

Seier for klimafløyen

Det var før landsmøtet varslet et hardkjør fra den mest klimaivrige delen av Senterpartiet, som Tvinnereim oppgir at hun tilhører, for å få partiet til å framstå mer offensivt i det klimapolitiske ordskiftet.

Tvinnereim bekrefter at enigheten rundt klimaresolusjonen og den betydelige nyanseringen av oljehyllesten i det næringspolitiske programmet er en seier for klimafløyen i partiet.

– Ja, er en del av dem som er mest utålmodig. Jeg er veldig fornøyd med det vi er blitt enig om, sier hun.