Sykehjemslegen vil inngå i et team med tre sykehjemsleger med kommuneoverlegen som veileder. og de har medisinsk ansvar for kommunens tre sykehjem og to heldøgns omsorgsboliger (HDO).

I stillingsannonsen oppsummeres arbeidsoppgavene slik: Å ha et overordnet ansvar for å sikre legetjenester av god kvalitet i sykehjem og HDO, undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter, samtaler med pasienter og pårørende, tverrfaglig samarbeid, legemiddelgjennomgang, samarbeid med spesialisthelsetjenester og andre helseinstitusjoner samt internundervisning og veiledning.

Den komplette søkerlista ser slik ut:

* Abd-ur-Raouf (36), praksis i nevrologi, Oslo.

* Nader Parvaresh (56), legevaktlege Aurskog-Høland kommune, Oslo.

* Hasibullah Amiri (49), lege ved vaksinasjonsprogrammet i kommunen, Kongsvinger.

* Bijana Sevo-Aleksic (54), fastlege, Beograd (Serbia).

* Namita Dua (25), assistentlege, Stathelle.

* Kesavan Anaanthanayagam (45), sykehjemslege i 80 prosent, Oslo.