Seks ganger er det søkt om å få etablere friskole i kommunen – skolemyndighetene nekter fortsatt

Kampen om å få etablere en friskole er nok en gang tapt i Sør-Odal.