Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ga Nye Veier AS oppdraget med å bygge resten av E16. Høre intervjuer med sentrale politikere og se opptak av seansen her. Presseseansen begynnner cirka 2.20 minutter ut i opptaket.