(Østlendingen) Østlendingen sendte direkte fra Hedmark fylkeskommunes pressekonferanse på fylkeshuset i Hamar. Her ble det opplyst at fylkesordfører Dag Rønning (Sp) trekker seg som følge av flere varseler mot han.