Omsetning av eiendommer i Kongsvinger kommune

Dragalvegen 538 (Gnr 69, bnr 133) er solgt for kr 330.000 fra Kjell Arnold Nilsen til Ruth Evy Østby (29.06.2022)

Langtjernvegen 493 (Gnr 131, bnr 56) er solgt for kr 410.000 fra Lars-Ivar Mastad til Per-Otto Stensbøl (30.06.2022)

Waldemar Carlsens veg 7 (Gnr 50, bnr 93) er solgt for kr 4.500.000 fra Anette Øverby Nygårdseter og Lars Ove Nygårdseter til Lars C Krogh Gerson (01.07.2022)

Thomasine Lies veg 3 (Gnr 24, bnr 201, seksjon 2) er solgt for kr 3.150.000 fra Inge Brenden Seigerud og Silje Digerud til Thea Marie Knudsen (01.07.2022)

Østre Solørveg 28 A (Gnr 27, bnr 62, seksjon 6) er solgt for kr 2.500.000 fra Camilla Klaussen Nysether til Sinisa Veselica (01.07.2022)

Holtjordet 18 (Gnr 72, bnr 164, seksjon 7) er solgt for kr 2.650.000 fra Birgitte Erika Aarseth til Jan Ronnie Bjørndalen (01.07.2022)

Alfs gate 16 (Gnr 73, bnr 105, seksjon 2) er solgt for kr 3.200.000 fra Torgeir Solberg og Victoria C Sandberg til Astrid Solberg Gundersen (04.07.2022)

Snaremovegen 29 (Gnr 15, bnr 48) er solgt for kr 1.750.000 fra Heidi Monica Østgård til Trine-Lise Kløfta (04.07.2022)

Bievegen 5 (Gnr 115, bnr 49) er solgt for kr 2.200.000 fra Anne Berit Hansen til Kristian Aanerud Olberg (04.07.2022)

Rugbråtavegen 7 (Gnr 148, bnr 167) er solgt for kr 1.160.000 fra Bjarne Jan Lunderbye til Igor Albegov og Nelli Albegov (05.07.2022)

Andel av Brandvalvegen 865 A (Gnr 106, bnr 197, seksjon 1) er overdratt fra Arne Ola Sæther til Anne-Lise Haugum Sæther (05.07.2022)

Tangenvegen 73 (Gnr 70, bnr 269) er solgt for kr 2.400.000 fra Cathrine Martinsen og Trond Henning Nordahl til Vidar Støp (06.07.2022)

Gnr 70, bnr 38 er solgt for kr 975.000 fra Amund Fridtjof Solberg til Martin Melbye (06.07.2022)

 • Salget omfatter også Gnr 70, bnr 187

Gropavegen 6 (Gnr 12, bnr 65) er overdratt fra Berit Seiding til Jesper Kaj Seiding (06.07.2022)

Gropavegen 6 (Gnr 12, bnr 65) er solgt for kr 1.450.000 fra Jesper Kaj Seiding til Ghg Eiendom As (06.07.2022)

Mobekkvegen 29 (Gnr 7, bnr 38) er solgt for kr 1.720.000 fra Kari Kvasbø og Torbjørn Kvasbø til Daniel Sandberg Løvlien (07.07.2022)

Øvre Langelandsveg 22 A (Gnr 73, bnr 123, seksjon 10) er overdratt fra Unni Hanssen til Monica Braathen Hanssen, Morten Braathen Hanssen og Tina S Münstermann Lønmo (07.07.2022)

 • Overdragelsen omfatter også andel av Øvre Langelandsveg 22 A (Gnr 73, bnr 123, seksjon 31)

Øvre Langelandsveg 22 A (Gnr 73, bnr 123, seksjon 10) er solgt for kr 3.300.000 fra Monica Braathen Hanssen, Morten Braathen Hanssen og Tina S Münstermann Lønmo til Dag Ståle Strømstad (07.07.2022)

 • Salget omfatter også andel av Øvre Langelandsveg 22 A (Gnr 73, bnr 123, seksjon 31)

Dragalvegen 652 (Gnr 69, bnr 132) er solgt for kr 1.850.000 fra Ingegjerd Sund Sakstad og Ingvald-Arne Sakstad til Joakim Andersen og Torill Hammerstad (08.07.2022)

Thv.Løvenskiolds veg 12 (Gnr 51, bnr 19, seksjon 54) er solgt for kr 8.990.000 fra Dan Stefan Skjæret og Linda Therese Opås til Kari Andreassen og Tore Thorstensen (08.07.2022)

Lyssjøvegen 447 (Gnr 31, bnr 6) er solgt for kr 500.000 fra Arne Oddvar Eriksen og Reidar Arvid Eriksen til Arne Martin Aanerud (08.07.2022)

Rådhusgata 10 (Gnr 73, bnr 278, seksjon 8) er solgt for kr 1.550.000 fra Kb Gruppen Eiendom As til Tidarat Thakhot (08.07.2022)

Stærvegen 61 (Gnr 26, bnr 247, seksjon 7) er overdratt fra Liv Unni Lillerovde til Anita Simble, Frode Lillerovde, Jan Olav Simble, Kristin Simble og Lars Martin Lillerovde (08.07.2022)

Stærvegen 61 (Gnr 26, bnr 247, seksjon 7) er solgt for kr 2.350.000 fra Anita Simble, Frode Lillerovde, Jan Olav Simble, Kristin Simble og Lars Martin Lillerovde til Benedicte Eriksen og Vegar Digerud (08.07.2022)

Mariåsvegen 77 (Gnr 17, bnr 27) er overdratt fra Inger Berit Lund til Lavra Lund Balto (11.07.2022)

Nedre Skogveg 18 (Gnr 54, bnr 122) er overdratt fra Ingrid Helen Delbekk til Gunnar Delbekk, Håvard Delbekk og Jarle Delbekk (12.07.2022)

Ryavegen 37 (Gnr 145, bnr 82) er overdratt fra Aud Liv Rybråten til Liv Hilde Rybråten og Rune Rybråten (12.07.2022)

Andel av Marivegen 6 (Gnr 29, bnr 138) er overdratt fra Benjamin Alvin Ingerstuen til Christine Holtet (12.07.2022)

Glåmlivegen 16 (Gnr 54, bnr 33) er overdratt fra Ingrid Johanne Østbye til Anne Berit Hansen, Bjørn J Olsen Stenshol, Else-Kari Østby Magnussen, Erik Ingvald Østbye, Gunhild Østbye, Inger Lise Johnsen, Jan Remi Olsen, Laila-Irene Østbye, Tom Viggo Olsen, Unni Margrethe Kristensen og Vigdis Holmen (12.07.2022)

Andel av Glåmlivegen 16 (Gnr 54, bnr 33) er solgt for kr 1.750.000 fra Anne Berit Hansen, Bjørn J Olsen Stenshol, Else-Kari Østby Magnussen, Erik Ingvald Østbye, Gunhild Østbye, Inger Lise Johnsen, Jan Remi Olsen, Tom Viggo Olsen, Unni Margrethe Kristensen og Vigdis Holmen til Laila-Irene Østbye (12.07.2022)

Andel av Gnr 29, bnr 493 er overdratt fra Else Marie Eriksen til Bjørn Magne Eriksen og Terje Gunnar Eriksen (12.07.2022)

 • Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 29, bnr 498

Andel av Gnr 29, bnr 493 er solgt for kr 6.200.000 fra Bjørn Magne Eriksen og Terje Gunnar Eriksen til Eirik B Skadsdammen og Trond Berg Skadsdammen (12.07.2022)

 • Salget omfatter også andel av Gnr 29, bnr 498

Andel av Gnr 59, bnr 98 er overdratt fra Malin Kristina Mellem til Kim Lundebymoen Trangsrud (12.07.2022)

Andel av Gnr 28, bnr 427 er solgt for kr 2.275.000 fra Sigrun Cecilie Engerud og Steinar Lode til Jonas Waaler (12.07.2022)

 • Salget omfatter også Holtjordet 24 (Gnr 72, bnr 164, seksjon 10)

Andel av Prinsens gate 13 (Gnr 72, bnr 147) er overdratt fra Turfi Mohammad Al til Soudani Raja Al (13.07.2022)

Brødbølvegen 677 (Gnr 62, bnr 17) er solgt for kr 400.000 fra Dagfinn Holseter til Roger Aaserud (13.07.2022)

Svingen 4 (Gnr 70, bnr 209) er overdratt for kr 1.000.000 fra Karen-Marie Lilleberg til Rebecca Spørck og Ronny Østvik (14.07.2022)

Andel av Gnr 26, bnr 282 er solgt for kr 4.100.000 fra Johan Helland og Wenche Helen Helland til Stine Hausvik Dybendal (14.07.2022)

 • Salget omfatter også Solbærvegen 1 (Gnr 26, bnr 288)

Damtjernsvegen 115 (Gnr 134, bnr 5) er solgt for kr 5.600.000 fra Nils Lorentz Sæthern til Martin Hanestad (14.07.2022)

Østre Solørveg 670 (Gnr 1, bnr 5) er solgt for kr 9.900.000 fra Birger Grøndahl til Tom Arne Sorknes (15.07.2022)

 • Salget omfatter også Gnr 1, bnr 8
 • Salget omfatter også Østre Solørveg 695 (Gnr 1, bnr 19)
 • Salget omfatter også Gnr 1, bnr 26
 • Salget omfatter også Gnr 1, bnr 34
 • Salget omfatter også Gnr 130, bnr 5
 • Salget omfatter også Gnr 130, bnr 34
 • Salget omfatter også Gnr 131, bnr 45

Dragalvegen 482 (Gnr 69, bnr 31, fnr 28) er overdratt fra Arne Georg Rønningen til Tore Andre Rønningen og Wenche Karin Kristiansen (15.07.2022)

Andel av Østre Granliveg 27 (Gnr 10, bnr 19) er overdratt fra Nansi Yousef til Nagi Eli Yousef og Rabie Dani Yousef (15.07.2022)

 • Overdragelsen omfatter også Gnr 10, bnr 30
 • Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 10, bnr 48

Andel av Dragalvegen 482 (Gnr 69, bnr 31, fnr 28) er overdratt for kr 575.000 fra Wenche Karin Kristiansen til Tore Andre Rønningen (15.07.2022)

Andel av Guldbrand Andersens veg 5 (Gnr 49, bnr 236) er overdratt for kr 3.500.000 fra Birgit Hauger til Espen Tuskind Hanssen (18.07.2022)

Gnr 24, bnr 288 er solgt for kr 1.100.000 fra Jens Christian Delphin til Emile Kjell S Ericson og Monica Nguyen (19.07.2022)

Andel av Steinsvatnvegen 239 (Gnr 145, bnr 108) er overdratt fra Ingar Kjetil Fjørtoft til Rasmus Danielsen Fjørtoft, Sturla Fjørtoft og Thea Danielsen Fjørtoft (19.07.2022)

Steinsvatnvegen 239 (Gnr 145, bnr 108) er solgt for kr 900.000 fra Rasmus Danielsen Fjørtoft, Sturla Fjørtoft, Thea Danielsen Fjørtoft og Wenche L Foss til Bjørn Martin Luka (19.07.2022)

Bjønnstien 7 (Gnr 31, bnr 99) er solgt for kr 3.800.000 fra Kenneth Ruiz-Davila og Synne Broch Almqvist til Johnny Reyes og Mona Reyes (20.07.2022)

Andel av Holtbergvegen 74 (Gnr 28, bnr 16) er overdratt for kr 1.500.000 fra Anne Grete Kristoffersen til Lars Kristian Sørensen (20.07.2022)

Lensmann Jahnsens veg 21 B (Gnr 27, bnr 101, seksjon 2) er solgt for kr 2.800.000 fra Ve Utleie As til Bjørn Egil Jakobsen og Gro Hege Jakobsen (20.07.2022)

 • Salget omfatter også andel av Gnr 27, bnr 363

Lensmann Jahnsens veg 21 A (Gnr 27, bnr 101, seksjon 1) er solgt for kr 2.100.000 fra Ve Utleie As til Mimi Helene Finnseter (20.07.2022)

 • Salget omfatter også andel av Gnr 27, bnr 363

Seljevegen 10 (Gnr 54, bnr 60) er solgt for kr 1.810.000 fra Nicholai Jensen til Runa Ingegjerd Bråthen (21.07.2022)

 • Salget omfatter også Gnr 54, bnr 172

Vardåsvegen 2 (Gnr 51, bnr 91) er solgt for kr 3.400.000 fra Alisa Tetovac og Ermin Tetovac til Elias Basmadjian (22.07.2022)

Skrivervegen 14 (Gnr 51, bnr 314) er overdratt fra Guri Borghild Moe til Anne Guri Moe Haug og Randi Helgesen Moe (22.07.2022)

Skrivervegen 14 (Gnr 51, bnr 314) er solgt for kr 3.900.000 fra Anne Guri Moe Haug og Randi Helgesen Moe til Henriette S Rudberg og Simen Vardeberg (22.07.2022)

Homsjøvegen 70 (Gnr 127, bnr 13) er solgt for kr 2.200.000 fra Wenche M Bergersen til Even Sebastian Teserud og Ida Sofie Sundén (25.07.2022)

Andel av Brøderudvegen 246 (Gnr 131, bnr 47) er overdratt fra Gunnar Arthur Ånerud til Thanomsap Yonjorhor (25.07.2022)

 • Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 131, bnr 83

Omsetning av eiendommer i Nord-Odal kommune

Industrivegen 4 A (Gnr 36, bnr 133) er solgt for kr 450.000 fra Olefina Eiendom As til Grinna Sag & Høvel As (28.06.2022)

Fjellskolebakken 19 (Gnr 41, bnr 27) er solgt for kr 1.040.000 fra Pettersen Terje Tak Og Blikken- til Kay Roger Pettersen og Wenke Brennodden (30.06.2022)

Gnr 49, bnr 313 er overdratt fra Martin Bergseteren til Kari Johanne Bergseteren (01.07.2022)

Gnr 49, bnr 313 er overdratt fra Kari Johanne Bergseteren til Christin Ottersen og Ronny Ottersen (01.07.2022)

Tjernlisvingen 65 (Gnr 25, bnr 231, fnr 10) er solgt for kr 600.000 fra Siv Åse Korneliussen og Tom Harald Korneliussen til Kamilla Mårvik Derås (04.07.2022)

Illgoshaugen 31 (Gnr 10, bnr 32) er solgt for kr 560.000 fra Wenche Helene Molstad til Raymond Lishaugen (04.07.2022)

Vestsida 165 (Gnr 43, bnr 67) er solgt for kr 1.150.000 fra Raymond Niklasson til Lyngstad Drift Og Eiendom As (05.07.2022)

Nordlimovegen 62 (Gnr 49, bnr 349) er overdratt for kr 1.600.000 fra Øyvind Rogstad til Magnus Nygård Bilstad og Nora Bekken (06.07.2022)

Bunesvegen 256 (Gnr 37, bnr 1) er solgt for kr 29.940.000 fra Petter Johan Holth til Anders Aandstad og Elena Virginia Aandstad (06.07.2022)

 • Salget omfatter også Gnr 37, bnr 4
 • Salget omfatter også Gnr 37, bnr 8
 • Salget omfatter også Gnr 37, bnr 9
 • Salget omfatter også Gnr 37, bnr 30
 • Salget omfatter også Gnr 37, bnr 52
 • Salget omfatter også Gnr 37, bnr 59
 • Salget omfatter også Gnr 37, bnr 62
 • Salget omfatter også Gnr 49, bnr 7
 • Salget omfatter også Steinslitjennsvegen 10 (Gnr 49, bnr 71)
 • Salget omfatter også Gnr 49, bnr 96
 • Salget omfatter også Gnr 49, bnr 101
 • Salget omfatter også Gnr 49, bnr 115
 • Salget omfatter også Gnr 49, bnr 421
 • Salget omfatter også Gnr 50, bnr 16
 • Salget omfatter også Gnr 54, bnr 111

Løkkervegen 536 (Gnr 18, bnr 4, fnr 4) er solgt for kr 2.040.000 fra Reidar Viken til Veronika T Einarsrud (07.07.2022)

Lognsjølia 264 (Gnr 25, bnr 36) er solgt for kr 1.450.000 fra Cato Kristiansen og Lene Reidun E Kristiansen til Hanna Abebe Håkonsen og Torvald Emil Håkonsen (07.07.2022)

Rovelstadgrenda 129 (Gnr 23, bnr 59) er solgt for kr 1.980.000 fra Michael Sannerhaugen og Victoria Negård til Pia Margrethe Tufte (11.07.2022)

Andel av Kolbergbakken 25 (Gnr 51, bnr 70) er overdratt fra Stig Bertil Såheim til Sviatlana Tkach (13.07.2022)

Lundvegen 1 A (Gnr 34, bnr 352, seksjon 4) er solgt for kr 2.600.000 fra Kaja Grinna og Ole-Edvard I Nylend til Mai Fossum Eilertsen og Pia Fossum (18.07.2022)

Fallvegen 16 (Gnr 37, bnr 58) er overdratt for kr 1.175.000 fra Bjørn Slettvold og Marry-Ann Slettvold til Guro Elise Slettvold og Steinar André Kraugerud (20.07.2022)

Nybakken 28 (Gnr 14, bnr 43) er solgt for kr 400.000 fra Esther Nybakk til Lars Kristian Fosserud (21.07.2022)

Østsida 197 (Gnr 50, bnr 77) er solgt for kr 1.200.000 fra Erik Ruud til Håvard Knauserud og Kaja Farsethås Ilbråten (27.07.2022)

Breibybråtån 27 (Gnr 31, bnr 59) er overdratt for kr 300.000 fra Anne Merete Koppang til Siv Mari Koppang Eriksen (27.07.2022)

Korsholvegen 1 (Gnr 25, bnr 308) er overdratt fra Anders Stenerud til Karina Ullerstrand (27.07.2022)

Andel av Vandevjevegen 33 (Gnr 36, bnr 41) er overdratt fra Karina Ullerstrand til Anders Stenerud (27.07.2022)

Gammelsagvegen 6 (Gnr 25, bnr 166) er solgt for kr 400.000 fra Bente Synnøve Tangen til Kjersti Vatnan Ekman og Thomas Ekman Håkonsen (28.07.2022)

Johansrudvegen 16 (Gnr 27, bnr 116) er solgt for kr 164.000 fra Nord-Odal Kommune til Jeanette Myhre Ernst (28.07.2022)

Omsetning av eiendommer i Sør-Odal kommune

Oles veg 150 (Gnr 78, bnr 28) er overdratt fra Tor Arne Hellesund til Evelyn Corpuz Hellesund (30.06.2022)

Amund Sjøbrends veg 3 (Gnr 32, bnr 150) er solgt for kr 6.050.000 fra Rolf Erling Krybelsrud til Malin Westby (04.07.2022)

Ospelivegen 43 (Gnr 40, bnr 440) er solgt for kr 4.175.000 fra Inger P Johannessen og Jørgen Fjærestrand Bratli til Frode Pettersbakken (05.07.2022)

Andel av Heibergvegen 115 (Gnr 62, bnr 13) er solgt for kr 600.000 fra Per Kristian Melsnes til Anita Skogheim (05.07.2022)

Lillesetvegen 498 (Gnr 69, bnr 65) er overdratt fra Olaug Tømmerås til Arild Tømmerås og Marit Tømmerås (06.07.2022)

 • Overdragelsen omfatter også e.d. i Tynset kommune

Andel av Lillesetvegen 498 (Gnr 69, bnr 65) er overdratt for kr 450.000 fra Arild Tømmerås til Marit Tømmerås (06.07.2022)

Gnr 71, bnr 256 er overdratt fra Per Kristoffer Ihler til Carl Fredrik Ihler og Kristin Ihler (06.07.2022)

Andel av Gnr 71, bnr 256 er overdratt fra Carl Fredrik Ihler til Andrine Fagerholt Ihler og Per Anton Fagerholt Ihler (06.07.2022)

Andel av Gnr 71, bnr 256 er solgt for kr 15.000 fra Kristin Ihler til Per Kalvart Rundén (06.07.2022)

Andel av Gnr 71, bnr 256 er solgt for kr 15.000 fra Andrine Fagerholt Ihler og Per Anton Fagerholt Ihler til Per Kalvart Rundén (06.07.2022)

Vikervegen 745 (Gnr 28, bnr 146) er overdratt fra Per Alfred Føskerud til Per Erik Føskerud og Tom Kristian Dahl (07.07.2022)

Vikervegen 745 (Gnr 28, bnr 146) er solgt for kr 1.450.000 fra Per Erik Føskerud og Tom Kristian Dahl til Borislav Ivanov Nikolov og Mihaela Nikolova Nikolova (07.07.2022)

Gnr 28, bnr 220 er solgt for kr 50.000 fra Jan Andersen til Borislav Ivanov Nikolov og Mihaela Nikolova Nikolova (07.07.2022)

Leiravegen 16 (Gnr 56, bnr 188) er solgt for kr 2.450.000 fra Åge Ragnar Smedstad til Bjørn Lystad (07.07.2022)

Kirkevegen 85 (Gnr 102, bnr 20) er solgt for kr 3.900.000 fra Lars Kristian Vasaasen til Carina Martinsen (08.07.2022)

Trondsbuvegen 112 (Gnr 26, bnr 30) er solgt for kr 1.600.000 fra Miriam Dalsberget til Ine Broen og Tom Vegar Broen (11.07.2022)

Andel av Ullernvegen 71 (Gnr 71, bnr 414) er overdratt for kr 950.000 fra Jane Christin Ottesen til Magne Nygård (11.07.2022)

Kroksrudvegen 37 (Gnr 61, bnr 44) er solgt for kr 2.100.000 fra Barbara Anna Michalska til Nina Elisabeth Bergersen (12.07.2022)

Steinbekkvegen 154 (Gnr 28, bnr 4, fnr 3) er overdratt fra Henrik Arnold Leikvoll til Paal Henrik Leikvoll (12.07.2022)

Steinbekkvegen 154 (Gnr 28, bnr 4, fnr 3) er solgt for kr 550.000 fra Paal Henrik Leikvoll til Haldis Larsen (12.07.2022)

Sandervegen 68 (Gnr 41, bnr 218) er overdratt fra Margit Helene Strandhaug til Bjørn Steinar Strandhaug, Jan Håkon Strandhaug, Lene Veronica Strandhaug, Mona I Strandhaug Tømte, Tom Remy Strandhaug og Tommy Andre Strandhaug (12.07.2022)

Sandervegen 68 (Gnr 41, bnr 218) er solgt for kr 2.500.000 fra Bjørn Steinar Strandhaug, Jan Håkon Strandhaug, Lene Veronica Strandhaug, Mona I Strandhaug Tømte, Tom Remy Strandhaug og Tommy Andre Strandhaug til Elena Strazdas og Raimundas Strazdas (12.07.2022)

Disenåvegen 386 (Gnr 69, bnr 36) er overdratt for kr 200.000 fra Aslaug Petra Damlien til Anette Lilleseth Runden (13.07.2022)

Andel av Stumovegen 124 (Gnr 85, bnr 26) er overdratt fra Henrik Mensen Strandhaug til Gunn May Strandhaug og Staale Mensen (14.07.2022)

Lehmanns veg 7 (Gnr 84, bnr 41) er overdratt fra John Bjarne Johnsrud til Haldis B Løkken Halvorsen (14.07.2022)

 • Overdragelsen omfatter også Lehmanns veg 7 (Gnr 84, bnr 88)
 • Overdragelsen omfatter også Lehmanns veg 9 (Gnr 84, bnr 101)
 • Overdragelsen omfatter også Gnr 84, bnr 102

Finnholtvegen 28 (Gnr 71, bnr 70) er overdratt fra Kåre Hovland til Rolf Erik Hovland og Tore Hovland (14.07.2022)

 • Overdragelsen omfatter også Gnr 71, bnr 144

Finnholtvegen 28 (Gnr 71, bnr 70) er overdratt for kr 3.000.000 fra Rolf Erik Hovland og Tore Hovland til Matilde T B-N Eidsvåg og Sivert Thoreid Hovland (14.07.2022)

 • Salget omfatter også Gnr 71, bnr 144

Sarabyvegen 78 (Gnr 12, bnr 47) er solgt for kr 375.000 fra Oddvar Schmidt til Morten Bjørseth og Natalja Zegare (18.07.2022)

Oles veg 143 (Gnr 78, bnr 38) er solgt for kr 2.100.000 fra Anders Martinsen til Jeanine Zielinski (18.07.2022)

Sanddalen 17 (Gnr 16, bnr 78) er solgt for kr 2.100.000 fra Hilde Anette Risnes Lie til Birk Ager-Wick og Martine Sofie Falck (20.07.2022)

Skårervegen 29 (Gnr 53, bnr 22) er solgt for kr 2.990.000 fra Hanne Marthe M Johnsrud og Lornts Jøran Snerting til Tone Gjertsen (25.07.2022)

Omsetning av eiendommer i Eidskog kommune

Bjørnstadmovegen 72 (Gnr 23, bnr 47) er solgt for kr 3.000.000 fra Anne-Grete R Jakobsson og Lars-Göran Jakobsson til Ingolf Larsen og Mai Ellen Benum (30.06.2022)

Gnr 38, bnr 5 er solgt for kr 1.000.000 fra David Johnsen til Ola Holsæther (30.06.2022)

Gnr 30, bnr 21 er overdratt fra Petter Oddvar Våla til Evi Undbekken, Grethe Våla, Marry Våla, Oddvar Våla, Sissel Rinden, Tania Hasselroth, Tove Våla og Åse Våla (01.07.2022)

 • Overdragelsen omfatter også Gnr 32, bnr 4

Gnr 30, bnr 21 er solgt for kr 303.329 fra Evi Undbekken, Grethe Våla, Marry Våla, Oddvar Våla, Sissel Rinden, Tania Hasselroth, Tove Våla og Åse Våla til Kjell Erik Sagmoen (01.07.2022)

 • Salget omfatter også Gnr 32, bnr 4

Stangnesvegen 36 (Gnr 15, bnr 78) er solgt for kr 2.300.000 fra Albertine Fjeld Sandberg og Per-Tony Rudberg til Erik Støp (04.07.2022)

Matrandvegen 179 (Gnr 52, bnr 101, seksjon 3) er solgt for kr 975.000 fra Jørund Smedhus til Eidskog Kommune (04.07.2022)

Kulblikvegen 318 (Gnr 5, bnr 59) er solgt for kr 340.000 fra Alv Harald Svensen-Tønnes til Bente Berge (06.07.2022)

Vilsbergvegen 31 (Gnr 60, bnr 234) er solgt for kr 2.100.000 fra Jan Erik Aas til Aleksander Trudv Bråten og Cathrine Solheim (06.07.2022)

Stangnessætervegen 151 (Gnr 15, bnr 3) er overdratt fra Gunnar Thorstein Sæther til Anders Gøran Sæther, Anne Gina Martinsen og Sol Elisabeth Vaadal (07.07.2022)

Andel av Stangnessætervegen 151 (Gnr 15, bnr 3) er overdratt for kr 466.666 fra Anders Gøran Sæther og Sol Elisabeth Vaadal til Anne Gina Martinsen (07.07.2022)

Amundtunet 32 (Gnr 53, bnr 249, seksjon 5) er solgt for kr 1.850.000 fra Nils Magne Olsen til Kjetil Berg-Bakås (08.07.2022)

Billerudvegen 81 (Gnr 62, bnr 82) er solgt for kr 430.000 fra Tor Arne Sigvartsen til Einar Hjalmar Amundsen (08.07.2022)

Adelsbyvegen 2 A (Gnr 31, bnr 67) er solgt for kr 98.006 fra Opplysningsvesenets Fond til Kjell-Arne Haugen og Linda Grønnerud (11.07.2022)

Repsetvegen 107 (Gnr 58, bnr 185) er solgt for kr 1.500.000 fra Lill Kjerstin Haug til Albertine Fjeld Sandberg og Per-Tony Rudberg (12.07.2022)

Gnr 1, bnr 79 er overdratt for kr 6.000.000 fra Stangeskovene As til Skjervangen Utvikling As (12.07.2022)

Andel av Dr. Lunderbys veg 54 (Gnr 53, bnr 220) er overdratt fra Ottar Magne Taugbøl til Aase Taugbøl (12.07.2022)

Gaustadvegen 351 (Gnr 60, bnr 803) er overdratt fra Per Ø Kauffeldt Bråthen til May Undis Jansson og Reidun Stomberg (12.07.2022)

Gaustadvegen 351 (Gnr 60, bnr 803) er solgt for kr 2.600.000 fra May Undis Jansson og Reidun Stomberg til Thomas Didrik T Jegerud (12.07.2022)

Gnr 53, bnr 494 er overdratt fra Klara Margrethe Lie til Anne Elisabeth Strand (13.07.2022)

Gnr 50, bnr 55 er solgt for kr 475.000 fra Johan Henrik Castberg til Alf Herman Kjærstad (13.07.2022)

 • Salget omfatter også Gnr 50, bnr 56

Brennåsvegen 14 (Gnr 61, bnr 276) er overdratt fra Bjørn Berget til Reidun Berget (14.07.2022)

Brennåsvegen 14 (Gnr 61, bnr 276) er overdratt fra Reidun Berget til Tone I-L Berget Mellem og Trine K Berget-Ausland (14.07.2022)

Brennåsvegen 14 (Gnr 61, bnr 276) er solgt for kr 1.700.000 fra Tone I-L Berget Mellem og Trine K Berget-Ausland til Anita Åsberg (14.07.2022)

Andel av Helgesjøvegen 132 (Gnr 6, bnr 68) er overdratt fra Ingrid Nysæther Harstad til Reidar Harstad (18.07.2022)

Øyungsvegen 115 (Gnr 39, bnr 16) er overdratt fra Karin Grønbekken til Kåre Brenne, Ragnhild Dahl, Solveig Severinsen og Tor Øystein Brenne (20.07.2022)

Øyungsvegen 115 (Gnr 39, bnr 16) er solgt for kr 1.600.000 fra Kåre Brenne, Ragnhild Dahl, Solveig Severinsen og Tor Øystein Brenne til Alexander S Hallberg og Lindis Sunniva Kronberg (20.07.2022)

Gnr 19, bnr 33 er solgt for kr 1.500.000 fra Mads Harald Sjøenden til Christian Hansen (20.07.2022)

Salget omfatter også Børrudvegen 261 (Gnr 19, bnr 120)

Stangnesvegen 48 (Gnr 15, bnr 70) er solgt for kr 1.800.000 fra Jim Fredrik Ingelsrud til Jo Henry Linner (21.07.2022)

Andel av Elvefaret 7 (Gnr 60, bnr 467) er solgt for kr 1.125.000 fra Marita Aasen til Vidar Strandseter (25.07.2022)

Gnr 19, bnr 4 er overdratt for kr 450.000 fra Kjersti Skotterud Moen og Trude Skotterud til Bodil Billingsø og Tage Villy Billingsø (27.07.2022)

 • Salget omfatter også Gnr 58, bnr 145

Fjellvegen 169 (Gnr 28, bnr 33) er solgt for kr 450.000 fra Anne Ragnarsdatter Holmen til Charis Mariel G Tagsa (27.07.2022)

Omsetning av eiendommer i Grue kommune

Kalatupa 11 (Gnr 111, bnr 182) er solgt for kr 1.462.000 fra Ulf Erik Gjems til Øystein Holtet (29.06.2022)

Gnr 76, bnr 14 er overdratt fra Ivar Furuberg til Geir Furuberg og Kjetil Furuberg (29.06.2022)

 • Overdragelsen omfatter også Risbergsvegen 364 (Gnr 86, bnr 5)

Lyngvegen 1 (Gnr 29, bnr 146) er overdratt fra Øyvind Tegelsrud til Laila Løtveit Tegelsrud (29.06.2022)

Vestgarden 4 (Gnr 117, bnr 55) er solgt for kr 230.000 fra Grue Kommune til Susanna Helena Nicolaus og Werner Friedrich Nicolaus (29.06.2022)

Vestre Solørveg 226 (Gnr 92, bnr 2) er overdratt fra Åge Nesholen til Bjørnar Fossmo Nesholen, Merete Fossmo Nesholen og Terje Nesholen (29.06.2022)

 • Overdragelsen omfatter også Gnr 92, bnr 8

Andel av Vestre Solørveg 226 (Gnr 92, bnr 2) er overdratt for kr 250.000 fra Bjørnar Fossmo Nesholen og Merete Fossmo Nesholen til Terje Nesholen (29.06.2022)

 • Salget omfatter også andel av Gnr 92, bnr 8

Andel av Gnr 76, bnr 14 er overdratt for kr 750.000 fra Kjetil Furuberg til Geir Furuberg (30.06.2022)

 • Salget omfatter også andel av Risbergsvegen 364 (Gnr 86, bnr 5)

Løvhaugen 236 (Gnr 111, bnr 6) er overdratt fra Else Marie Nyvold til Helle Ellinor Langrekken og Roar Michal Nyvold (01.07.2022)

Smedvegen 8 (Gnr 22, bnr 161) er solgt for kr 2.600.000 fra Gjermund Holt til Kaja Johansen og Ken-Einar Johansen (01.07.2022)

Andel av Industrivegen 16 (Gnr 21, bnr 113) er solgt for kr 950.000 fra Terje Weldingh til Erik Furulund (06.07.2022)

Meierivegen 8 (Gnr 22, bnr 112) er overdratt fra Ragnar Holtmon til Jorunn Liv Holtmon (07.07.2022)

Nybrennavegen 80 (Gnr 12, bnr 41) er solgt for kr 1.920.000 fra Thomas Hart til Ina Marie Killingmo (08.07.2022)

 • Salget omfatter også Gnr 12, bnr 120

Smørhaugvegen 22 (Gnr 4, bnr 69) er solgt for kr 1.000.000 fra Anders Nymoen Ruud til Aud Mona Nymoen og Lars Erik Haugen (08.07.2022)

Solørvegen 1092 (Gnr 15, bnr 57) er overdratt for kr 1.400.000 fra Aina M Venstad Engebakken og Joakim Andre V Engebakken til Alfonsas Girdziunas (14.07.2022)

Andel av Finnskogvegen 1398 (Gnr 104, bnr 10) er overdratt for kr 1.100.000 fra Tore Lilleåsen til Sara Lilleåsen Breen og Simen Lilleåsen Breen (15.07.2022)

Anna D. Sandermoens veg 16 (Gnr 16, bnr 181, seksjon 2) er solgt for kr 2.350.000 fra Kjell Olsen og Thorbjørg Ingeborg Olsen til Inger Marie Nordengen (18.07.2022)

Andel av Skolevegen 14 (Gnr 7, bnr 157) er overdratt fra Otto Sletten til Karin Helene Sletten (20.07.2022)

 • Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 7, bnr 169

Skolevegen 14 (Gnr 7, bnr 157) er overdratt fra Karin Helene Sletten til Hans Egil C Sletten, Jan Terje Sletten og Per Otto Sletten (20.07.2022)

 • Overdragelsen omfatter også Gnr 7, bnr 169

Skolevegen 14 (Gnr 7, bnr 157) er solgt for kr 1.850.000 fra Hans Egil C Sletten, Jan Terje Sletten og Per Otto Sletten til Lisa Merete Lerhol (20.07.2022)

 • Salget omfatter også Gnr 7, bnr 169

Strandgata 343 (Gnr 42, bnr 142) er overdratt fra Eli Birgit Frysjøenden til Eli H Frysjøenden, Geir Paul Frysjøenden, Håvard Borge Frysjøenden, Ine Monica Skyrud Iversen, Kai Magne Frysjøenden, Ole Arne Frysjøenden og Svein Erik Bjerke (20.07.2022)

Andel av Strandgata 343 (Gnr 42, bnr 142) er overdratt for kr 1.250.000 fra Geir Paul Frysjøenden, Håvard Borge Frysjøenden, Ine Monica Skyrud Iversen, Kai Magne Frysjøenden, Ole Arne Frysjøenden og Svein Erik Bjerke til Eli H Frysjøenden (20.07.2022)

Furubergsvegen 12 (Gnr 113, bnr 42) er overdratt fra Bjørn Cato Rismoen til Selina Rismoen (21.07.2022)

 • Overdragelsen omfatter også Furubergsvegen 12 (Gnr 113, bnr 70)

Lønhaugsvegen 324 (Gnr 99, bnr 24) er overdratt fra Kjell Ivar Wålberg til Jan-Erik Wålberg (25.07.2022)

Omsetning av eiendommer i Åsnes kommune

Juvbergsvegen 374 (Gnr 8, bnr 23) er solgt for kr 550.000 fra Lilly Merethe Stor-Re og Odd Martin Stor-Re til Dan Yngve Græsberg og Lisbeth Ruud (29.06.2022)

Andel av Sparbymoen 105 (Gnr 169, bnr 57) er overdratt for kr 1.550.000 fra Ole Ivar Vermundsdammen til Ida Beate Kvesetmoen (29.06.2022)

Bedehusvegen 12 (Gnr 33, bnr 9) er solgt for kr 2.400.000 fra Thor Mellbye til May-Synnøve Hansen (29.06.2022)

Gravbergsvegen 572 (Gnr 86, bnr 19) er solgt for kr 300.000 fra Cecilie Isaksen til Helene Skeie og Magnus Øvstegård (30.06.2022)

Andel av Frøyas gate 3 (Gnr 96, bnr 92, seksjon 19) er overdratt fra Oddveig Margr Siggerud til Ove Siggerud (30.06.2022)

Kjølamovegen 31 (Gnr 95, bnr 15, seksjon 11) er overdratt fra Olga Kirkemo til Liv Berit Holtet Stensli (04.07.2022)

Kjølamovegen 31 (Gnr 95, bnr 15, seksjon 11) er solgt for kr 2.950.000 fra Liv Berit Holtet Stensli til Ivar Berg (04.07.2022)

Kjølabergsvegen 13 (Gnr 97, bnr 119) er solgt for kr 2.900.000 fra Tina Lovise Iversen Vien til Horst Molkenbur og Karin Mathiesen (05.07.2022)

Gnr 127, bnr 51 er overdratt fra Odd Erik Siggerud til Inger Lise Kravdal og Jon Arild Kravdal (05.07.2022)

Knappumsvegen 205 (Gnr 104, bnr 49) er solgt for kr 2.100.000 fra Anne Berit Dahl til Jens Mathiesen og Lene Embretsen Strand (06.07.2022)

Nergrenda 222 (Gnr 85, bnr 62) er overdratt fra Helga Jorun Anseth til Ola Kristian Anseth (06.07.2022)

Gnr 39, bnr 572 er solgt for kr 635.000 fra Rolf Vidar R Gunnarsrud til Dariusz B Kabacinski og Ewa Barbara Kabacinska (07.07.2022)

 • Salget omfatter også Karlstadvegen 287 (Gnr 40, bnr 6)
 • Salget omfatter også Gnr 40, bnr 68

Finnskogvegen 100 (Gnr 27, bnr 22) er solgt for kr 1.300.000 fra Ole Bekkemoen til Cathrine M Granheim (07.07.2022)

Andel av Kaptein Dreyers veg 493 (Gnr 39, bnr 133) er overdratt for kr 250.000 fra Bjørn Erik Nesmoen til Bjørn Helge Nesmoen (07.07.2022)

Andel av Millomvegen 412 (Gnr 135, bnr 21) er overdratt fra Karsten Gundersen til Aslaug Marg Gundersen (08.07.2022)

Millomvegen 412 (Gnr 135, bnr 21) er overdratt fra Aslaug Marg Gundersen til Heidi Gundersen, Laila Gundersen og Terje Gundersen (08.07.2022)

Andel av Millomvegen 412 (Gnr 135, bnr 21) er solgt for kr 400.000 fra Heidi Gundersen og Terje Gundersen til Laila Gundersen (08.07.2022)

Kaptein Dreyers veg 93 (Gnr 97, bnr 133) er solgt for kr 4.100.000 fra Anne Marie R Holseter, Hilde Rustad, Rolf Rustad og Sverre Rustad til Erik Marius Keiserud og Lene Iren Korntorp (11.07.2022)

Råbergsvegen 45 (Gnr 205, bnr 68) er solgt for kr 600.000 fra Anne Britt Mølsæter og Håkon Mølsæter til Randi Skovli (12.07.2022)

Andel av Vestre Gjesåsveg 872 (Gnr 62, bnr 32) er overdratt for kr 100.000 fra Veronica L Hafredal til Sondre Kordal Sæter (18.07.2022)

Karlstadvegen 71 (Gnr 41, bnr 136) er overdratt fra Tor Henni Sandvoll til Torny Chaya Sandvoll (19.07.2022)

Gnr 5, bnr 51 er overdratt fra Arne Villy Waaler-Brandt til Anette Finstad, Anne-Rita Finstad, Arne Olav Fjeldheim, Bjørn Armand Fjeldheim, Eddie Christian Fjeldheim, Lill Karin Olaussen og Nina Finstad (21.07.2022)

Gnr 5, bnr 51 er solgt for kr 10.000 fra Anette Finstad, Anne-Rita Finstad, Arne Olav Fjeldheim, Bjørn Armand Fjeldheim, Eddie Christian Fjeldheim, Lill Karin Olaussen og Nina Finstad til Åsnes Finnskog Historielag (21.07.2022)

Perstuvegen 21 (Gnr 109, bnr 5) er solgt for kr 2.400.000 fra Bjørn Arild Retteråsen og Mona Sundby til Swetlana Martin og Waldemar Martin (21.07.2022)

Mikkelsplass 19 (Gnr 95, bnr 314) er solgt for kr 3.490.000 fra Gunnar Alfred Urdahl til Nina Hammeren Leistad og Tormod Leistad (22.07.2022)

Andel av Fjørhanavegen 9 (Gnr 39, bnr 308) er overdratt for kr 826.000 fra Benedicte Salmi til Hans Erik Barbakken (27.07.2022)

Sønsterudveg 20 (Gnr 39, bnr 322) er solgt for kr 1.450.000 fra Gunhild Chr Kristiansen til Lars Eivind Rudshagen (27.07.2022)

Kalfossvegen 104 (Gnr 39, bnr 627) er solgt for kr 2.200.000 fra Elin Mathisen Langmoen og Robert Langmoen til Ida Skarnes og Kristian Lindberg (29.07.2022)

Omsetning av eiendommer i Våler kommune

Sagerudsgutua 20 (Gnr 39, bnr 66) er overdratt fra Anne Elisabeth K Koppe og Martin Johan F Koppe til Julie Beathe G Drevland (30.06.2022)

Andel av Gnr 20, bnr 28 er overdratt for kr 90.000 fra Solveig Midtsundstad til Randi Sjetne (01.07.2022)

Salget omfatter også andel av Sætersjøvegen 21 (Gnr 20, bnr 109)

Haltorpvegen 335 (Gnr 86, bnr 78) er solgt for kr 1.100.000 fra Bente Holterud til Mona Bakåsmoen og Ove Uno Bakåsmoen (04.07.2022)

Gnr 75, bnr 2 er solgt for kr 1.900.000 fra Sondre C H Holmestrand til Geir Ivar Nordermoen (05.07.2022)

Elverhøysvingen 18 E (Gnr 44, bnr 128, seksjon 5) er solgt for kr 1.990.000 fra Valduero As til Eline Rud og Karsten Østeberg (06.07.2022)

Teppgutua 12 (Gnr 41, bnr 262) er overdratt fra Aase Kjernlie til Håkon Kjernlie, Karen Ingrid Kjernlie og Knud Rasmus Kjernlie (11.07.2022)

Teppgutua 12 (Gnr 41, bnr 262) er solgt for kr 1.850.000 fra Håkon Kjernlie, Karen Ingrid Kjernlie og Knud Rasmus Kjernlie til Bjørnar Aasen Skogheim og Stine Kjernlie Holberg (11.07.2022)

Bergesidevegen 309 (Gnr 28, bnr 18) er solgt for kr 800.000 fra Ragnar Einarsrud til Angelika Eisenberg og Arvid Eisenberg (12.07.2022)

Gnr 41, bnr 370 er solgt for kr 153.540 fra Våler Kommune til Pia La Cour Sollien og Simen Solberg (12.07.2022)

Bergesidevegen 248 (Gnr 27, bnr 44) er solgt for kr 1.300.000 fra Olaug Arnseth til Gunnar Alfred Urdahl (14.07.2022)

Ranumsvegen 290 (Gnr 69, bnr 86) er solgt for kr 2.350.000 fra Grete Larsen og Jan Erik Larsen til Berit Paulsrud Eriksen og Roar Eriksen (15.07.2022)

Teppgutua 5 (Gnr 41, bnr 189) er solgt for kr 1.100.000 fra Knut Verket til Håkon Verket og Martine Bue (15.07.2022)

 • Salget omfatter også Gnr 41, bnr 263

Øvergårdsvegen 44 (Gnr 43, bnr 186) er solgt for kr 1.400.000 fra Monica Skybakmoen til Henning Aasen (18.07.2022)

Vestsidevegen 1356 (Gnr 8, bnr 171) er solgt for kr 1.660.000 fra Anne L Skjellebekk Køien til Geir Helge Svalastog (19.07.2022)

Rudsvegen 332 (Gnr 15, bnr 25) er overdratt fra Helge Svante Wickstrøm til Hege Martinsen, Raymond Kent Rynning og Trond Martinsen (20.07.2022)

Rudsvegen 332 (Gnr 15, bnr 25) er solgt for kr 350.000 fra Hege Martinsen, Raymond Kent Rynning og Trond Martinsen til Julian Rogowski og Kristina Zhmachinskaia (20.07.2022)

Andel av Tårnebysætervegen 275 (Gnr 27, bnr 30) er overdratt fra Even Branderud til Petter Branderud og Trine Branderud (22.07.2022)

Tårnebysætervegen 275 (Gnr 27, bnr 30) er solgt for kr 1.300.000 fra Petter Branderud og Trine Branderud til Krystian M Kowalewicz og Monika Ewa Kowalewicz (22.07.2022)

Gnr 14, bnr 152 er overdratt fra Even Rusten til Eli Rusten og Per Arne Rusten (22.07.2022)

Andel av Buråsvegen 57 (Gnr 87, bnr 8) er overdratt fra Tom-Arve Andreassen til Ingerid Qvale (27.07.2022)

Omsetning av eiendommer i Nes kommune

Gnr 157, bnr 144 er solgt for kr 1.700.000 fra Jon Anders Rønaas til Henrik Hofsrud og Lena Solberg Halvorsen (29.06.2022)

Holsvegen 150 (Gnr 128, bnr 84) er overdratt fra Holger Fredrik Gustavsen til Lena S Erlien Eriksen (29.06.2022)

Daskerudvegen 104 (Gnr 137, bnr 45) er solgt for kr 306.000 fra Tor Olav Øverby til Håvard Engebretsen (29.06.2022)

Daskerudvegen 121 (Gnr 137, bnr 72) er solgt for kr 305.000 fra Tor Olav Øverby til Hilde Amundsen og Jan-Bjørnar Borch Haugen (29.06.2022)

Daskerudvegen 61 (Gnr 137, bnr 89) er solgt for kr 298.500 fra Tor Olav Øverby til Venke Aure (29.06.2022)

Spurvvegen 22 (Gnr 201, bnr 703) er solgt for kr 6.100.000 fra Christer Ekeland Johnsen og Lill-Ann E Johnsen til Naim Naqid og Zakia Naqid (30.06.2022)

Furubakken 10 (Gnr 221, bnr 107) er solgt for kr 3.850.000 fra Jonny Egil Eriksen og Vibeke Katrin Eriksen til Skirmante Sukyte og Tadas Umbrasas (30.06.2022)

Sagvegen 10 (Gnr 167, bnr 196) er solgt for kr 2.975.000 fra Christina Mano og Jonas Halvorsen til Oda Erika Eliasson Løkken og Per Marstein (30.06.2022)

Andel av Sandneslia 73 (Gnr 315, bnr 88, seksjon 6) er overdratt for kr 498.500 fra Mari M Lian Arntsen til Andreas Fossum Furuseth (30.06.2022)

Spireavegen 57 (Gnr 175, bnr 456, seksjon 28) er solgt for kr 3.900.000 fra Romerikshus As til Elin M Mossum Johnsen (30.06.2022)

Spireavegen 15 (Gnr 175, bnr 456, seksjon 2) er solgt for kr 2.350.000 fra Romerikshus As til Arlene San B Alpuerto (01.07.2022)

Spireavegen 51 (Gnr 175, bnr 456, seksjon 25) er solgt for kr 3.950.000 fra Romerikshus As til Lena Olsen Rovik og Marius Nystuen Sveen (01.07.2022)

Spireavegen 15 (Gnr 175, bnr 456, seksjon 1) er solgt for kr 2.990.000 fra Romerikshus As til Anita Danielsen (01.07.2022)

Spireavegen 15 (Gnr 175, bnr 456, seksjon 6) er solgt for kr 2.990.000 fra Romerikshus As til Ingjerd R Lilleseth (01.07.2022)

Spireavegen 55 (Gnr 175, bnr 456, seksjon 27) er solgt for kr 3.990.000 fra Romerikshus As til Dawid Kowalczyk og Milena Martyna Kowalczyk (01.07.2022)

Drognesjordet 80 (Gnr 169, bnr 305, seksjon 2) er solgt for kr 3.800.000 fra Beate Schilling til Bent Erik Halvorsen (04.07.2022)

Grønbakken 31 A (Gnr 169, bnr 253, seksjon 28) er solgt for kr 2.740.000 fra Hege A M Tangen til Mahnoor Iqbal (04.07.2022)

Bassengvegen 7 (Gnr 201, bnr 558) er solgt for kr 4.000.000 fra Arne Gunnar Nakkeid til Jakub Rogowski og Joanna Rogowska (04.07.2022)

Liljesvingen 5 (Gnr 175, bnr 422, seksjon 3) er solgt for kr 3.850.000 fra Heidi Irene Aurland til Alexander S Tomren og Embla Aurora Johansen (04.07.2022)

Tellusvegen 7 F (Gnr 79, bnr 277, seksjon 18) er solgt for kr 3.500.000 fra Suleyman Demirkapu til Alexia Chaintini og Ntenis Malai (04.07.2022)

Finholtsjøvegen 8 (Gnr 192, bnr 65) er overdratt fra Else-Berit Eliassen til Knut Eliassen (04.07.2022)

Solbergvegen 4 (Gnr 198, bnr 26) er overdratt fra Korsdalen Barnehage Sa til Hans Arild Grøndahl (04.07.2022)

Sekstanten 64 (Gnr 79, bnr 485, seksjon 11) er solgt for kr 5.308.280 fra Glomma Nes As til Sacdi Gurey Mohamoud (04.07.2022)

Sekstanten 66 (Gnr 79, bnr 485, seksjon 10) er solgt for kr 5.531.580 fra Glomma Nes As til Suleyman Demirkapu (04.07.2022)

Nedre Hagaveg 754 (Gnr 194, bnr 14) er solgt for kr 3.250.000 fra Tommy Skoglund til Anders Dahl Rasmussen og Catharina S Rasmussen (04.07.2022)

Sekstanten 62 (Gnr 79, bnr 485, seksjon 12) er solgt for kr 5.235.376 fra Glomma Nes As til Brede Rogn og Silje Pettersen Haugen (04.07.2022)

Tandbergvegen 79 A (Gnr 201, bnr 198) er solgt for kr 4.550.000 fra Kinga Khalid og Muhammad Khalid til Sherin Kanani (04.07.2022)

Furufaret 7 (Gnr 131, bnr 115) er solgt for kr 3.500.000 fra Karianne K Roland og Stian Roland til Paulina Maria Folinska (05.07.2022)

Høielia 5 (Gnr 167, bnr 254) er solgt for kr 4.850.000 fra Svein Bodding til Gøril Skorve og Ole Johnny Larsen (05.07.2022)

Høvlerigata 1 (Gnr 168, bnr 400, seksjon 9) er overdratt fra Aud Margrethe Andresen til Bjørn Andresen og Hilde Vigmostad (05.07.2022)

Høvlerigata 1 (Gnr 168, bnr 400, seksjon 9) er solgt for kr 3.250.000 fra Bjørn Andresen og Hilde Vigmostad til Nitcharee C Nordseth og Vidar Jostein Nordseth (05.07.2022)

Ørnestubben 9 (Gnr 79, bnr 334) er solgt for kr 6.650.000 fra Amund Maarud og Anne Østerud Maarud til Julie Karstensen og Jørgen Quanvik Nyhus (05.07.2022)

Ynskroken 25 (Gnr 146, bnr 26) er solgt for kr 430.000 fra Turid Laila Skjølås til Mats Joachim Johnsen (05.07.2022)

Jernbanegata 29 (Gnr 168, bnr 36, seksjon 47) er solgt for kr 3.900.000 fra Årnes Kvartalet As og Årnes Kvartalet Næring As til Anne Berit Holt (05.07.2022)

Tellusvegen 23 B (Gnr 79, bnr 278, seksjon 4) er solgt for kr 2.950.000 fra Bartosz Szymon Latkowski og Magda Ewelina Latkowska til Martine Strøm og Morten Sæther (06.07.2022)

Karlsvogna 21 (Gnr 79, bnr 490, seksjon 11) er solgt for kr 4.180.000 fra Idehus Romerike Feltutbygging As til Giridharan Neelakandan (06.07.2022)

Karlsvogna 25 (Gnr 79, bnr 490, seksjon 13) er solgt for kr 4.180.000 fra Idehus Romerike Feltutbygging As til Anne-May Stoa (06.07.2022)

Gnr 33, bnr 19 er solgt for kr 4.485.000 fra Leif Dybvig til Rebekka Dybvig Nyaas (06.07.2022)

 • Salget omfatter også Skøyenvegen 149 (Gnr 35, bnr 6)
 • Salget omfatter også Gnr 35, bnr 7
 • Salget omfatter også Gnr 35, bnr 12

Liljesvingen 15 (Gnr 175, bnr 422, seksjon 8) er solgt for kr 4.200.000 fra Monica E Gruehaugen til Mathias Kleppen Hansen og Solveig Østerby (06.07.2022)

Gnr 168, bnr 324 er overdratt fra Harald Ringnes til Ruth Elise Ringnes (06.07.2022)

Gnr 168, bnr 324 er overdratt fra Ruth Elise Ringnes til Evy Helene Grønvold, Linda Merete Ringnes, Ronny Ringnes og Willy Kristian Ringnes (06.07.2022)

Sekstanten 5 (Gnr 79, bnr 472, seksjon 1) er solgt for kr 4.603.350 fra Bolig Partner Prosjekt As til Eli Lysen og Stein Paulsen (06.07.2022)

Sekstanten 7 (Gnr 79, bnr 472, seksjon 2) er solgt for kr 4.090.000 fra Bolig Partner Prosjekt As til Bartosz Szymon Latkowski og Magda Ewelina Latkowska (06.07.2022)

Salemsvegen 25 (Gnr 168, bnr 183) er overdratt fra Willy Kristian Ringnes til Gine A Ringnes Martinsen, Hans Kristian Ringnes og Tormod Ringnes (06.07.2022)

Andel av Gnr 168, bnr 324 er overdratt fra Evy Helene Grønvold, Linda Merete Ringnes og Ronny Ringnes til Gine A Ringnes Martinsen, Hans Kristian Ringnes og Tormod Ringnes (06.07.2022)

Salemsvegen 25 (Gnr 168, bnr 183) er solgt for kr 3.600.000 fra Gine A Ringnes Martinsen, Hans Kristian Ringnes og Tormod Ringnes til Panorama Byggutvikling As (06.07.2022)

Jernbanegata 29 (Gnr 168, bnr 36, seksjon 3) er solgt for kr 3.690.000 fra Årnes Kvartalet As og Årnes Kvartalet Næring As til Francisco P Barbosa (07.07.2022)

Daskerudvegen 95 (Gnr 137, bnr 94) er solgt for kr 3.000.000 fra Charlotte Holgersen og Tom André Edvardsen til Aryam Abebe Mulegeta og Kidus Yohannes Mengistu (07.07.2022)

Glomma terrasse 5 (Gnr 169, bnr 256, seksjon 17) er solgt for kr 4.000.000 fra Erik Johan Wilhelm Klüwer til Hans-Georg Horne (07.07.2022)

Runnisvingen 2 (Gnr 167, bnr 234) er overdratt for kr 3.000.000 fra Erik Aasrud til Kristen Aasrud (08.07.2022)

Tellusvegen 37 B (Gnr 79, bnr 278, seksjon 29) er solgt for kr 3.035.000 fra Wenche Edsberg til Kristine Sundseth (08.07.2022)

Humlevegen 23 (Gnr 136, bnr 275) er overdratt for kr 2.550.000 fra Dalal Abdal Ali Blasini og Said Milham Khedr til Nariman Said Milham (08.07.2022)

Glomma terrasse 3 A (Gnr 169, bnr 256, seksjon 53) er solgt for kr 2.800.000 fra Leif Harald Hagen og Monica Lindhart til Leif Runars Eiendom As (08.07.2022)

Prestehagen 9 B (Gnr 169, bnr 200, seksjon 51) er overdratt fra Gerd Karin Lier til Anne-Grethe L Henriksen og Kjersti Wølner (08.07.2022)

Prestehagen 9 B (Gnr 169, bnr 200, seksjon 51) er solgt for kr 3.050.000 fra Anne-Grethe L Henriksen og Kjersti Wølner til Even Schau Bratli (08.07.2022)

Kjølstadvegen 2 (Gnr 60, bnr 8) er overdratt fra Ingrid Martinsen til Geir Martinsen og Knut Martinsen (08.07.2022)

Kjølstadvegen 2 (Gnr 60, bnr 8) er solgt for kr 3.200.000 fra Geir Martinsen og Knut Martinsen til Anders Martinsen (08.07.2022)

Skorpionen 29 (Gnr 79, bnr 466, seksjon 1) er solgt for kr 5.300.000 fra Brede Johansen til Fredrik Skaarud Nymoen og Kristine Knausen (11.07.2022)

Evjebakken 14 (Gnr 170, bnr 223, seksjon 7) er solgt for kr 4.298.000 fra Trysilhus Areal As til Kine Martinsen og Simen Utne (11.07.2022)

Evjebakken 10 (Gnr 170, bnr 223, seksjon 9) er solgt for kr 3.998.000 fra Trysilhus Areal As til Bereket A Ghebreslassie og Lemlem B Teweldeberhan (11.07.2022)

Evjebakken 8 (Gnr 170, bnr 223, seksjon 10) er solgt for kr 4.748.000 fra Trysilhus Areal As til Anders Knudsen og Frida Birkeland (11.07.2022)

Andel av Vårvegen 1 (Gnr 170, bnr 172) er overdratt fra Roger Myhre til Tone Myhre (12.07.2022)

Kjenslivegen 194 (Gnr 83, bnr 6) er overdratt fra Ingvill Beate Aa Opaker til Dag Opaker (12.07.2022)

 • Overdragelsen omfatter også andel av Kvernhaugvegen 153 (Gnr 121, bnr 62)

Pegasusvegen 11 (Gnr 79, bnr 310, seksjon 2) er solgt for kr 5.050.000 fra Atle Maximilian Solheim og Hanne Birgitte Solheim til Mithun Sarangal og Tamanna Khinder (12.07.2022)

Andel av Lundsgutua 2 (Gnr 182, bnr 28) er overdratt fra Arne Egil Arnesen til Sigrun E Holt Arnesen (12.07.2022)

Andel av Nybergstubben 5 A (Gnr 195, bnr 199) er overdratt fra Øystein Rhoar Evensen til Linda Marie Evensen og Tine Anette Johansen (13.07.2022)

Vestsidavegen 1494 (Gnr 44, bnr 42) er overdratt fra Bjørn Mørk til Dag Eldar Løvaas (13.07.2022)

Andel av Nybergstubben 5 A (Gnr 195, bnr 199) er overdratt for kr 500.000 fra Linda Marie Evensen til Tine Anette Johansen (13.07.2022)

Vestsidavegen 1494 (Gnr 44, bnr 42) er solgt for kr 2.850.000 fra Dag Eldar Løvaas til Lars Ivar Stang og Mona Gran Myhr (13.07.2022)

Spireavegen 53 (Gnr 175, bnr 456, seksjon 26) er solgt for kr 3.990.000 fra Romerikshus As til Inger-Lise Gunhildrud og Rainer Pedersen (13.07.2022)

Herkulesvegen 81 E (Gnr 79, bnr 130, seksjon 37) er solgt for kr 2.330.000 fra Eeva-Liisa Jakobsen og Roald Jakobsen til Liv Bente Rød Tangedal (13.07.2022)

Bekkefaret 23 (Gnr 168, bnr 273) er solgt for kr 4.025.000 fra Johnny Andresen til Sayyid Suhail Ahmad og Zersheen Mubashir (14.07.2022)

Rakeievegen 1037 (Gnr 157, bnr 61) er solgt for kr 1.000.000 fra Ottar Bjerkelia til Per Magne Bjerkelia (14.07.2022)

 • Salget omfatter også Gnr 157, bnr 106

Snekkervegen 27 (Gnr 141, bnr 105) er solgt for kr 4.700.000 fra Willy Idar Mikal Åsheim til Aase-Kari Eriksen og Ruben Eriksen (15.07.2022)

Geminivegen 2 (Gnr 79, bnr 160) er solgt for kr 5.445.000 fra Ewa Elsie Therese Holm og Matts Peter M Mattsson til Eirik Visnes Havnes og Erika Stovner Storeide (15.07.2022)

Andel av Vinkelvegen 13 (Gnr 201, bnr 398) er solgt for kr 2.000.000 fra Jenny Kirkeby Larsen til Ole-Sebastian Kuvaas (15.07.2022)

Ekravegen 15 (Gnr 179, bnr 55) er overdratt fra Bjørn Olav Karlsen til Ursula Kring Karlsen (15.07.2022)

 • Overdragelsen omfatter også Gnr 180, bnr 14

Gnr 179, bnr 35 er solgt for kr 3.600.000 fra Ursula Kring Karlsen til Dorthe Kühl Petersen og Truls Rauken Bækken (15.07.2022)

 • Salget omfatter også Ekravegen 15 (Gnr 179, bnr 55)
 • Salget omfatter også Gnr 180, bnr 14

Bekkelivegen 7 (Gnr 170, bnr 121) er solgt for kr 4.490.000 fra Elisabeth K Johansen og Nils Kristian Johansen til Ingvild A Fremmerlid og Mats Thomas Pettersson (18.07.2022)

Spireavegen 15 (Gnr 175, bnr 456, seksjon 3) er solgt for kr 2.990.000 fra Romerikshus As til Walaa M M Dabaia (18.07.2022)

Slyngvegen 20 (Gnr 221, bnr 134) er overdratt fra Jon Hoel til Bent Hoel og Irene Østlund Hoel (18.07.2022)

Andel av Slyngvegen 20 (Gnr 221, bnr 134) er overdratt fra Irene Østlund Hoel til Bent Hoel (18.07.2022)

Stensrudkroken 10 (Gnr 183, bnr 21) er overdratt fra Martin Volden Kristiansen til Grete Erdal (18.07.2022)

 • Overdragelsen omfatter også Gnr 183, bnr 23
 • Overdragelsen omfatter også Stensrudkroken 7 (Gnr 183, bnr 27)
 • Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 194, bnr 18

Prestehagen 7 D (Gnr 169, bnr 200, seksjon 45) er solgt for kr 2.990.000 fra Mari Kristine Korsmo til Håvard Heggerusten og Nina Heggerusten (19.07.2022)

Nikevegen 499 (Gnr 49, bnr 8) er overdratt for kr 3.430.000 fra Anders Kjær og Miriam Netskar Kjær til Ole Ivar Berge (19.07.2022)

Gamlevegen 1 D (Gnr 169, bnr 318, seksjon 3) er solgt for kr 5.300.000 fra Leif-Dag Hansen og Vanja Hansen til Mari Alnes Haslie og Per Olav Sollien (19.07.2022)

Evjebakken 12 (Gnr 170, bnr 223, seksjon 8) er solgt for kr 4.198.000 fra Trysilhus Areal As til Christina Høiby Holmen og Erik Panajotis Vonakis (19.07.2022)

Gnr 177, bnr 34 er overdratt fra Marit Manneråk Søgård til Per Arne Søgård (20.07.2022)

Boddingfjellet 15 (Gnr 177, bnr 25) er overdratt for kr 3.000.000 fra Arne Jonny Søgård til Per Arne Søgård (20.07.2022)

Spireavegen 15 (Gnr 175, bnr 456, seksjon 5) er solgt for kr 2.400.000 fra Romerikshus As til Celine L Skårer Bratli og Emil Hohle Falk (21.07.2022)

Steinlivegen 12 (Gnr 201, bnr 193) er solgt for kr 3.950.000 fra Monika Olsen og Robin Alexander Laumb til Christian Næss og Karoline Guldhaug (22.07.2022)

Drognestoppen 1 (Gnr 169, bnr 319, seksjon 46) er overdratt fra May Sæther til Marit Tovseth (22.07.2022)

Spireavegen 15 (Gnr 175, bnr 456, seksjon 4) er solgt for kr 2.900.000 fra Romerikshus As til Britt Elin Solberg (26.07.2022)

Mila 44 (Gnr 220, bnr 53) er solgt for kr 4.500.000 fra Der Fehr Merete H Von til Ylva Langaas (26.07.2022)

Vestsidavegen 1459 (Gnr 44, bnr 15) er overdratt for kr 2.500.000 fra Per-Atle Hofseth til Hans Martin Hofseth og Silje Jeanette Tårnes (27.07.2022)

Vestsidavegen 1370 (Gnr 43, bnr 4) er overdratt for kr 4.000.000 fra Per-Atle Hofseth til Per Hans Hofseth (27.07.2022)

Andel av Raumnessaga 20 (Gnr 169, bnr 292, seksjon 32) er solgt for kr 275.000 fra Glomma Boligpark 1 As til Elisabeth K Johansen og Nils Kristian Johansen (28.07.2022)

Åkertunet 2 (Gnr 30, bnr 101) er solgt for kr 3.660.000 fra Gunnar Foseid til Abdul Hadi Khani og Nasrin Safi (28.07.2022)

Drognestoppen 5 (Gnr 169, bnr 297, seksjon 36) er overdratt fra Arne Kolbjørn Haug til Bjørn Haug og Joar Haug (28.07.2022)

Drognestoppen 5 (Gnr 169, bnr 297, seksjon 36) er solgt for kr 2.360.000 fra Bjørn Haug og Joar Haug til Marit Skartlien (28.07.2022)

Rognvegen 5 (Gnr 124, bnr 102) er solgt for kr 3.020.000 fra Raymond Aspholt til Kine Kristine Oppi (28.07.2022)

Gnr 160, bnr 22 er solgt for kr 1.132.200 fra Marianne Aaserud Larsen til Jon Anders Rønaas (28.07.2022)

Sandneslia 57 (Gnr 315, bnr 88, seksjon 13) er solgt for kr 2.625.000 fra Ingrid Egner til Lill Hilseth (29.07.2022)

Kjølen 20 (Gnr 79, bnr 497, seksjon 2) er solgt for kr 5.050.000 fra Berit Aspeslåen Aabø til Azad Narsti og Leila Karjoo (29.07.2022)

Andel av Marirudvegen 2 (Gnr 122, bnr 16) er overdratt for kr 2.100.000 fra Dina Marie Edseth til Lars Erik Larsen (29.07.2022)