De sentrale spørsmålene er: Greier handelsnæringen lokalt og nasjonalt å ta vare på de økte markedsandelene og å beholde like mange ansatte i framtida?

Det kan du få vite mer om når Glåmdalen i samarbeid med Grensehandelsalliansen og Klosser Innovasjon sender «Ett år uten grensehandel – hva betyr det for oss?» på nett-tv kommende onsdag klokka 12.00.

Et halvannen times opptak av den digitale konferansen blir gjort tilgjengelig på Glåmdalens nettside etterpå, slik at alle som ikke har anledning til å følge sendingen direkte kan se den i opptak når det passer.

Presenterer ferske tall

Kongsvinger-ordfører Margrethe Haarr åpner sendingen med sine betraktninger om temaet på vegne av regionale myndigheter.

Først i programmet skal Ingvild Størksen i bransjeorganisasjonen Virke legge fram en fersk undersøkelse om hva året uten handelslekkasje over svenskegrensa faktisk har betydd for handel og verdiskapning det siste året. Funnene vil naturligvis prege diskusjonene mot slutten av sendingen.

Deretter skal Christoffer Berge i Statistisk sentralbyrå (SSB) legge fram nye tall om utviklingen i sysselsettingen i dagligvarebransjen.

Så skal to representanter for den lokale handelsnæringen gi sine betraktninger om hvilke nye muligheter den 14 måneder lange perioden uten grensehandel har gitt, og hva bransjen ønsker seg av tilrettelegging fra myndighetene når situasjonen normaliserer seg igjen.

Politisk debatt

For å tenke høyt om disse temaene stiller Bjørn Martin Brandett fra Handelssenteret Flisa, og Uno Arnesen, daglig leder i Byen Vår, med sine betraktninger, og de vil også kommentere de ferske funnene som Virke og SSB presenterer.

Til slutt blir det en paneldebatt der listekandidatene Tor André Johnsen (Frp), Eli Wathne (H), Lise Selnes (Ap) og Per Martin Sandtrøen (Sp) skal peke på hvordan deres partier vil legge til rette for at norsk handelsnæring kan greie å beholde så mye som mulig av den økte omsetningen når grensene åpner igjen.

Det vil nemlig også kreve en betydelig innsats gjennom tydelige politiske tiltak fra sentrale myndigheter både når det gjelder avgiftsnivå og eventuelt andre virkemidler.

Må se framover

– Handelslekkasje er en enorm utfordring for handelsnæringen i vårt område. Det er på tide å forberede oss på at grensene åpner igjen – og hvordan næringslivet skal håndtere den nye situasjonen. Omsetningstallene det siste året er oppmuntrende sett med våre øyne, men hvordan skal vi innrette oss for å beholde så mye som mulig av de økte markedsandelene? spør daglig leder i Klosser Innovasjon, Lars Gillund.

Også sjefredaktør Thor Sørum-Johansen i Glåmdalen mener det er på tide å se framover, og finne ut hvordan vi i grenseområdene kan legge til rette for å ta vare på løftet den lokale handelsnæringen har fått.

– Lekkasjen over grensa er selvsagt et helt sentralt spørsmål. Koronaperioden har endret på mange handlevaner, og det store spørsmålet er jo om noen av disse er varige. Dessuten har netthandelen også hatt en markant vekst, og det kan igjen få konsekvenser for lokale forretninger og kjøpesentre over tid, påpeker han.

Konferansen er en oppfølging av en lignende sending på nett-tv i september i fjor med tittelen «Grensehandel og nedstenging – ringvirkninger for Kongsvingerregionen» i september i fjor.