– Vi ser at noen har problem med å få opp lammevekt på innmarksbeite. For å bøte på dette, har vi et prosjekt for å forberede saueholdere som skal ha sine sauer på innmarksbeite. Vi har alt hatt to fagkvelder på temaet, og nå skal vi ha den tredje tirsdag førstkommende i Trysil, forteller Iver H. Breisjøberg og Nina Berg ved landbrukskontoret for Våler og Åsnes.

Det nærmer seg lammingstid i sauefjøsene rundt om, og man anser det som viktig å gjennomføre fagkveldene før det setter i gang og før sauene noe senere skal ut på innmarksbeite.

– Vi så a det er et behov for et slik prosjekt, så vi valgte å sette i gang et fellesprosjekt for de aktuelle kommunene der utmarksbeite er blitt en umulighet, sier Berg og Breisjøberg.

Problemet med innmarksbeite er at det kan bli for lav slaktevekt, og at det er ekstra nødvendig med parasittbehandling av sau og lam. Det sistnevnte skal veterinær Grete Steihaug snakke om på fagkvelden i Trysil. Hun har også gode råd for hvordan man skal ta vare på lam.

Det er stor forskjell på utmarks- og innmarksbeite, og for lav slaktevekt gjør at man mister produksjonstilskuddet. Derfor er fagkvelden ekstra viktig å få med seg. Det hele er også gratis.