Sang «Je åt opp rånån min» i nytt grisefjøs

Et spesielt stunt, og griseprodusentens ønske ble tatt til følge: Koret sang «Je åt opp rånån min» til Stian Stemsrudhagen i det nye grisefjøset hans.