Gå til sidens hovedinnhold

Hakadalsjenta Sandra drømte om en karriere i Kystvakten etter endt førstegangstjeneste. Slik gikk det ikke.

På velferdstur falt Sandra på et hopp i en alpinbakke og brakk nakken.

Jeg tenkte at forsikringen ville være det minste problemet mitt etter ulykken.

Sandra Myrskog Krongberg

Engangsbeløp skal dekke kostnader ved behandling av skaden. Det dekker ikke nødvendigvis tapt inntekt og tapte studiemuligheter.

Erstatning for tapte studiemuligheter og arbeidstinntekt krever at Sandra har vært "på arbeidssted i arbeidstiden".

Statens pensjonskasse har avslått Sandras søknad. De mener hun ikke var "i arbeid".

Dette var ikke frivillig aktivitet på fritiden. Sandra var på jobb.

Sandras advokat Morten Bjørkholt

Sandra (23) fikk drømmene knust etter et fall i skibakken

Hakadalsjenta Sandra kjemper for at vernepliktige skal være forsikret mot ulykker hele førstegangstjenesten. Etter at hun selv brakk nakken og ble nektet erstatning, velger hun å se fremover.

For abonnenter